Algemeen

Albergen werkt aan een toekomstvisie Ondernemen

ALBERGEN - Albergen wil voor wonen, werken en vrije tijd een actief en leefbaar dorp blijven. Vanuit Mijn Albergen 2030 is afgelopen voorjaar de Werkgroep Ondernemen in overleg met de gemeente Tubbergen gestart met de voorbereidingen van een gerichte enquête om breed (in beginsel onder alle ondernemers gevestigd binnen Albergen) te inventariseren wat nu en naar de toekomst toe belangrijk is om ondernemer te worden of (kunnen) blijven in Albergen. 

Werken aan een leefbaar dorp is iets van alle tijden, maar maatschappelijke ontwikkelingen en trends maken het noodzakelijk om met elkaar heel bewust na te denken over de toekomst van onze kernen. De samenstelling van de bevolking ziet er in 2030 bijvoorbeeld anders uit dan nu en ook de zorg is volop in verandering. Ondernemen in Albergen is een belangrijke factor om het dorp leefbaar te houden. Lokale zelfstandige ondernemers zijn een voorwaarde voor behoud van basisvoorzieningen en daarmee de leefbaarheid (denk aan een supermarkt, school, sportvoorzieningen, etc.). Niet alleen ondernemerschap maar ook werkgeverschap zijn daarbij belangrijke voorwaarden.

Digitaal dorpsplein
Lokale ondernemers kunnen alleen hun bedrijfsactiviteiten goed voortzetten als zij voldoende ruimte, gekwalificeerd personeel en klanten hebben. Het mooiste is als wordt gekocht in het eigen dorp wat daar beschikbaar is en dat is ontzettend veel. Meer dan waarschijnlijk dagelijks aan wordt gedacht. Op de website www.dorpspleinalbergen.nl presenteert daarom een groot aantal bedrijven zich al. Alle anderen kunnen hun informatie daar nog aan toe voegen, want onbekend, maakt onbemind. De ambitie van de Dorpsraad, ondernemersvereniging en werkgroepen Mijn Dorp 2030 is dat de website www.dorpspleinalbergen.nl hét digitale dorpsplein wordt als informatiepunt voor het gezellige en actieve dorp dat Albergen is. Dat kan alleen als dit digitale dorpsplein gaat leven en door inwoners actueel wordt gehouden. 

Digitale enquête
Voor de toekomstvisie wil de Werkgroep Ondernemen graag weten wat ondernemers belangrijk vinden. Om dat te achterhalen ontvangen zij binnenkort een digitale enquête in hun mailbox. Ondernemers die na 1-1-2018 zakelijk in Albergen zijn gevestigd, worden verzocht een e-mail te sturen naar ino@vriezz.nl, zodat ook zij kunnen worden aangeschreven. De resultaten van de enquête worden teruggekoppeld en gebruikt voor de toekomstvisie Ondernemen in Albergen in 2030. In deze visie komen zoveel mogelijk gerichte plannen die worden aangedragen als aanvullingen op het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) om Albergen leefbaar en ondernemend te houden, vanaf 1571 tot in de heel verre toekomst.