Algemeen

Beeldbepalende dorpsgezichten

ALBERGEN - ‘Albergen mijn dorp 2030’. De gemeente Tubbergen wil met de ‘Mijn Dorp’-projecten dat bewoners zelf aangeven hoe hun dorp er in 2030 uit moet zien. Inwoners wordt gevraagd om actief ideeën en initiatieven aan te dragen voor een leefbaar, duurzaam en mooi dorp. In bijeenkomsten die door de Dorpsraad Albergen zijn georganiseerd, is meerdere keren genoemd dat Albergen ‘geen centrum heeft’ en dat ‘de infrastructuur weinig sfeer laat zien’.

De Dorpsraad Albergen en de Werkgroep Zenderseweg hebben dit opgepakt en vragen nu de mening van de inwoners.
 
In 2019 werd door de gemeente Tubbergen een rioolrenovatie op een deel van de Zenderseweg gepland. Meerdere inwoners zagen een win-winkans om tegelijkertijd het gebied Zenderseweg en een aantal beeldbepalende plekken in Albergen een kwaliteitsimpuls te geven. Dit betekent een verbetering op gebied van leefbaarheid, toegankelijkheid, duurzaamheid, groen en ecologie, functionaliteit. Samen met de Dorpsraad heeft de werkgroep plannen uitgewerkt, besproken, aangepast en doorgerekend. Op dit moment kunnen de resultaten worden gepresenteerd en voorgelegd. De voorgenomen plannen bestaan uit drie groenprojecten en het infraproject Zenderseweg.
 
• De rotondes die gelden als entree van Albergen verdienen een betere uitstraling. In de plannen worden de rotondes opnieuw ingericht en krijgen deze een groenere invulling die een warm welkom in Albergen uitstralen. 
• Langs het evenemententerrein aan de Ootmarsumseweg is de realisatie van een groene buffer  in de vorm van een groenstrook gewenst. Met de eigenaar is hier reeds overleg over geweest. 
• In de groenstroken langs de Zenderseweg moet de boomstructuur versterkt worden. De huidige sierkersen zijn oud en aan vervanging toe. De nieuwe bomen moeten voor een uniforme beeldvorming zorgen en worden gerealiseerd tot aan de Bennekerstraat.
 
Het meest aansprekende plan betreft de herinrichting Zenderseweg, naar een meer leefbare en uitnodigende omgeving, ‘Het Dorpsplein’. De rioolrenovatie aan de Zenderseweg is een mooie gelegenheid om het hele gebied en de parkeerterreinen tussen de Ootmarsumseweg en de Hoofdstraat (en het Wissink) leefbaarder te maken en te vergroenen. In de plannen worden bomen en groen gerealiseerd, wordt ruimte gemaakt voor verblijf en ontmoetingen met bankjes en speelaanleidingen en is er ruimte voor een kleine markt. Ook het zogenaamde Julianapleintje (de grote kei op de kruising Ootmarsumseweg/Zenderseweg) wordt hierin betrokken. Uiteraard dienen in het gebied de beschikbare parkeerplaatsen bewaard te blijven; dit wordt via aangepast straatwerk gewaarborgd. Door de parkeerplaatsen op te nemen in het plan krijgt het gebied de mooie uitstraling van een dorpsplein waar het goed toeven is. 
De speerpunten voor het gebied zijn: ontmoeting, groen, gezelligheid, winkels, markt, boodschappen doen, bereikbaarheid en ontsluiting, parkeren, geen/minder verhoogde trottoirs drempels, eenheid/verbinding van het totale traject en straatverlichting.
 
Samen met eigenaren, omgeving en belangstellenden is een ontwerp gemaakt van de mogelijke herinrichting van dit deel van de Zenderseweg. In de inlichtingenbrief van de gemeente aan de omwonenden zijn al belangrijke, door de werkgroep aangedragen, wijzigingen meegenomen zoals minder of lagere drempels voor mensen met een rollator, rolstoel of kinderwagen.  
 
Bijzonder in het plan is dat de oude loop van de Hoofdstraat weer wordt hersteld: de Zenderseweg buigt af naar de Hoofdstraat waardoor sluipverkeer over de Zenderseweg wordt ontmoedigd. De plannen zijn veelvuldig besproken, aangepast en technisch en financieel uitgewerkt. Met diverse partijen is gesproken over ondersteuning, subsidies en donaties. De verwachting en hoop is dat dit positief zal uitpakken, te meer omdat het een duurzaam, natuurvriendelijk ontwerp is dat leidt tot een grote verbetering van de leefomgeving en beleving van Albergen. De hoop en verwachting is dat deze plannen uitgevoerd kunnen worden in combinatie of aansluitend op de gemeentelijke renovatiewerkzaamheden. 
Door de bijdragen van subsidies en donaties en het draagvlak dat via de Dorpsraad en betrokkenen is uitgesproken, wordt ervan uit gegaan dat Albergen hiermee een prima Mijndorp-2030-project weet te realiseren. Vanaf het moment dat de rioolrenovatie werd gepresenteerd heeft de werkgroep steeds goed overleg gevoerd met de gemeente Tubbergen. De gemeente is positief mits we de benodigde financiële middelen bij elkaar kunnen krijgen en aan kunnen tonen dat er voldoende draagvlak is voor het project.
 
De Dorpsraad en Werkgroep Zenderseweg hadden de plannen graag willen presenteren op een bijeenkomst, maar vanwege het coronavirus is dat nu niet mogelijk. Graag wordt daarom op een andere manier uw mening over deze plannen gepeild. Inwoners van Albergen worden gevraagd om hun mening door te geven aan Frank Oude Breuil. Dit kan via een e-mail aan frankoudebreuil@hotmail.com, via de whatsapp op het nummer 06-25194273 of via een reactie voorzien van je naam op de Facebookpagina Albergen mijn dorp 2030. Naast tips en verbeterpunten zijn ook positieve of instemmende reacties van harte welkom, omdat deze vaak worden vergeten of als vanzelfsprekend worden aangenomen maar waaruit wel draagvlak voor de plannen kan blijken. Een kleine moeite om uw mening te geven, kan voor dit plan het grote verschil maken. Naast uw reactie zijn we ook op zoek naar:
– grote veldkeien die we kunnen verwerken op het plein;
– vrijwilligers om te helpen bij de uitvoering van de werkzaamheden (medio juni/ juli);
– elke andere vorm van hulp/ inbreng.
Met de uitvoering van dit project zal de uitstraling en leefbaarheid van Albergen een positieve impuls krijgen en een hechtere kern worden om weer trots op te zijn, zodat men in 2030 nog steeds zeggen kan: ‘Albergen is mijn dorp!’