Algemeen

Beeldbepalende dorpsgezichten
'Albergen mijn dorp 2030'

ALBERGEN - De Gemeente Tubbergen wil met de 'Mijn Dorp' projecten dat bewoners zelf aangeven hoe hun dorp er in 2030 uit moet zien. Inwoners wordt gevraagd om actief ideeën en initiatieven aan te dragen voor een leefbaar, duurzaam en mooi dorp. In bijeenkomsten die door de Dorpsraad Albergen zijn georganiseerd, is meerdere keren genoemd dat Albergen “geen centrum heeft” en dat “de infrastructuur weinig sfeer laat zien”.

De Werkgroep Beeldbepalende Dorpsgezichten heeft dit namens de Dorpsraad Albergen opgepakt en verder uitgewerkt. Hieruit zijn drie groenprojecten en het infraproject Zenderseweg ontstaan:

• De realisatie van een groene buffer langs het evenemententerrein aan de Ootmarsumseweg.

• Het versterken van boomstructuur in de groenstroken langs de Zenderseweg. De nieuwe bomen moeten voor een uniforme beeldvorming zorgen en worden gerealiseerd tot aan de Bennekerstraat.

• Herinrichting van de rotondes die gelden als entree van Albergen. Ze krijgen een groenere invulling met een kunstuiting, waardoor ze een warm welkom in Albergen gaan uitstralen.

• Het meest aansprekende plan betreft de herinrichting Zenderseweg, naar een meer leefbare en uitnodigende omgeving, “Het Dorpsplein”. De rioolrenovatie aan de Zenderseweg is aanleiding geweest om het hele gebied en de parkeerterreinen tussen de Ootmarsumseweg en de Hoofdstraat (en het Wissink) leefbaarder te maken en te vergroenen. In de plannen worden bomen en ander groen gerealiseerd, wordt ruimte gemaakt voor verblijf en ontmoetingen met bankjes en speelaanleidingen en is er ruimte voor een kleine markt.  Ook het zogenaamde Julianapleintje (met de grote kei op de kruising Ootmarsumseweg/Zenderseweg) wordt hierin betrokken.  Uiteraard dienen in het gebied de beschikbare parkeerplaatsen bewaard te blijven; dit wordt via aangepast straatwerk gewaarborgd. Door de parkeerplaatsen op te nemen in het plan krijgt het gebied de mooie uitstraling van een dorpsplein waar het goed toeven is. De speerpunten voor het gebied zijn: Ontmoeting, Groen, Gezelligheid, Winkels, Markt, Boodschappen doen, Bereikbaarheid en Ontsluiting, Parkeren, Geen/minder verhoogde trottoirs drempels, Eenheid/verbinding van het totale traject.

Voortgang

De drie groenprojecten zijn inmiddels voltooid. Eind 2021 is er een overeenkomst gesloten met de familie Kamphuis over het gebruik van de parkeerplaats. Deze is en blijft eigendom van de familie Kamphuis maar kan op deze manier ingepast worden in de openbare ruimte. Als werkgroep willen wij hen bedanken voor de medewerking en zijn wij blij dat na een lange, intensieve voorbereiding eindelijk zover is: de start van de realisatie van het “dorpsplein Albergen”.

Om mogelijk overlast zoveel mogelijk te beperken zal de uitvoering van de werkzaamheden gefaseerd gebeuren. De eerste week van de werkzaamheden gaat de parkeerplaats aan de Hobergenstraat op de schop. Dinsdag 10 januari jl. is men begonnen met het verwijderen van de oude materialen. (zie foto). 

De gehele planning en aanvullende informatie kun je vinden op: https://mijnalbergen2030.nl/realisatie-dorpsplein-albergen/

Volgens de planning is het de bedoeling dat de infra werkzaamheden in het voorjaar van 2022 afgerond worden zodat daarna tenslotte nog begonnen kan worden het aanleggen van het groen waarmee men in de Lente van 2022 klaar hoopt te zijn.

Slot

Met de uitvoering van dit project zal de uitstraling en leefbaarheid van Albergen een positieve impuls krijgen en een hechtere kern worden om weer trots op te zijn, zodat men in 2030 nog steeds zeggen kan: ‘Albergen is mijn dorp!’