Algemeen

Bouw schuilhut met opslagruimte in afrondende fase

ALBERGEN - Het afgelopen jaar is er in samenwerking met de buurtbewoners hard gewerkt aan de realisatie van een schuilhut met opslagruimte nabij de recreatiesteiger aan het kanaal Almelo - Nordhorn ter hoogte van de Kanaalweg. Komende weken is de afrondende fase. De opening staat gepland voor zaterdag 28 september tijdens de landelijke Burendag.

Door middel van het bouwen van een dergelijke schuilhut met opslagruimte voor diverse wateractiviteiten wordt een voorziening gecreëerd waar veel mensen met plezier gebruik van kunnen maken. In combinatie met de picknickbanken, tafel en recreatiesteiger die op dit punt al geplaatst zijn zal de schuilhut met opslagruimte zeker een mooie aanwinst voor de recreanten in deze omgeving zijn. Daarnaast is het een opwaardering voor de functie die het nu al heeft als een populaire ontmoetingsplek. De schuilhut met opslagruimte is net als de reeds aanwezige faciliteiten openbaar toegankelijk en kan door iedereen gebruikt worden. De opslagruimte is voorzien van een slot met cijfercode welke opgevraagd kan worden bij Stichting Weemselerveld.

Verschillende bijdragen

Dit buurtinitiatief is gestart op Burendag 2018 en zal afgerond worden tijdens editie van dit jaar. Het Oranjefonds heeft met financiële bijdragen voor deze twee acties en de landelijke actie NL-Doet haar steen bijgedragen. Daarnaast ontvingen was er een bijdrage van de Provincie Overijssel middels de subsidie Maatschappelijke initiatieven Overijssel, de Stichting Plattelands Ontwikkeling Tubbergen, Rabobank middels het Rabofonds Noord en West Twente en Kern met Pit 2018. De werkzaamheden zelf zijn uitgevoerd door buurtbewoners en mede ook mogelijk gemaakt door en met lokale ondernemers.

Stichting Weemselerveld

De politiek gaat ervan uit dat burgers steeds meer eigen initiatief nemen om de leefbaarheid van hun dorp of buurt te vergroten daarom hebben is er gemeend om in navolging van het eerste project een officiële stichting in het leven te roepen: Stichting Weemselerveld. Met deze stichting zijn in het verleden ook reeds projecten uitgevoerd en gefinancierd die de leefbaarheid in onze buurt hebben vergroot. Dit is met de hulp van onze buurtbewoners een groot succes gebleken!

Aanmelden voor opening

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor de opening van de schuilhut met opslagruimte en om zo te kunnen zien welke mogelijkheden deze biedt. Het programma op 28 september begint met een officiële opening om 15.00 uur. Daarna volgt er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje, drankje en diverse speelmogelijkheden voor de kinderen. Om een inschatting te kunnen maken van de opkomst is het verzoek om de komst aan te melden voor 21 september via: stichtingweemselerveld@gmail.com. Ook mag dit mailadres worden gebruikt voor het toezenden van een passende naam voor de hut, want die wordt nog gezocht.

Foto vroegere kleedhokje

Tevens wil Stichting Weemselerveld graag in het bezit komen van een foto uit het verleden. Uit de tijd dat er op de huidige plek van de schuilhut nog een kleedhokje voor de mannelijke kanaal-zwemmers stond.