Algemeen

CDA op werkbezoek bij werkgroep MFA Langeveen

LANGEVEEN - Op zaterdag 7 maart heeft het CDA Tubbergen een werkbezoek gebracht aan Langeveen. Ebo Roek, voorzitter van de kernwerkgroep MijnLangeveenBruinehaar-2030, nam alle aanwezigen mee in het proces van de samenvoeging sport/Mariaschool/De Gaarf. Ook een afvaardiging van de dorpsraad was hierbij aanwezig.

Allereerst lichtte Voetbalvereniging Langeveen toe dat de werkgroep reeds in 2014 is gestart naar aanleiding van (ver)nieuwbouwplannen. In samenspraak met handbalvereniging Langeveen en tennisvereniging De Iemenslag werden vervolgens nadere plannen uitgewerkt voor een gezamenlijke accommodatie. De gebouwen van de handbal- en voetbalvereniging dateren uit de jaren 60 en zijn inmiddels zodanig verouderd dat er grootschalig onderhoud gepleegd moet worden. 
 
Vanuit de gemeente Tubbergen kregen de verenigingen vervolgens het verzoek om het plan breder uit te werken en ook de Mariaschool erbij te betrekken. Dit pand dateert al uit de jaren 50 van de vorige eeuw en voldoet, in de huidige opzet, niet meer aan de hedendaagse visie op onderwijs. Voor de Mariaschool zijn er twee opties: verbouw van de huidige locatie of nieuwbouw op dezelfde (of een andere) locatie. Met name in deze laatste variant zien alle betrokken partijen een grote meerwaarde.
 
Door de handen ineen te slaan en gezamenlijk te werken aan dit plan is veel enthousiasme ontstaan binnen deze werkgroep. Dit enthousiasme werd gedeeld met de CDA-fractie en zij werden meegenomen in een ronde langs alle gebouwen en sportterreinen. Naast eerdergenoemde verenigingen gaven ook volleybalvereniging Flash Stars, Dorpshuis De Gaarf en de Mariaschool hun visie op de plannen. Binnenkort volgt een soortgelijke sessie voor alle andere fracties en worden ook zij meegenomen in de plannen van de werkgroep. 
 
Over enkele maanden volgt waarschijnlijk een collegevoorstel die richting de gemeenteraad zal komen. Dit zal een belangrijke mijlpaal worden voor het vervolgtraject. De werkgroep wil van de gemeenteraad graag groen licht voor nieuwbouw van de basisschool op een andere locatie. Op dat moment kan de werkgroep de plannen voor een Multi Functionele Accommodatie (MFA), waarin naast de basisschool ook de sportverenigingen een plek moeten krijgen, verder uitwerken en proberen de daarvoor benodigde financiële middelen, mede door subsidies en zelfwerkzaamheid, bij elkaar te krijgen. Er is nog een hele weg te gaan, maar het was mooi om het enthousiasme bij alle betrokken partijen te zien en de wil om met elkaar de handen ineen te slaan voor een mooie gezamenlijke toekomst in Langeveen en Bruinehaar.