Algemeen

Eensgezindheid om laatste weidevogels in Twente te redden

ALBERGEN / GEESTEREN -  Er is veel eensgezindheid ontstaan in een poging om de laatste weidevogels te redden in Noord Twente. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, boeren, vogelliefhebbers, jagers en dronepiloten willen allemaal grutto's, kieviten, wulpen, tureluurs en scholeksters een grotere kans geven voor voldoende nakomelingen te kunnen zorgen zodat deze soorten overleven in Twente. Onze regio telt zogeheten kritische weidevogelgebieden bij Albergen, Geesteren, Agelo en Tilligte.

Grutto

Een kleine veertig mensen verzamelde zich dinsdagavond in de Herterij bij Geesteren om met Gebiedscoördinator Leonard Rouhof het jaar 2021 te evalueren. "Door intensief met elkaar samen te werken halen we goede resultaten hoewel er meer predatie lijkt te ontstaan", zei Leonard Rouhof. Volgens hem stijgt het aantal grutto's en tureluurs in de locaties van het gebiedscollectief Noordoost-Twente die de avond organiseerde.

Vos

"In Ottershagen zijn opvallend meer kieviten geteld dan vorig jaar", zei Rouhof. "Maar ook de grutto en tureluur doen het hier goed." Een vos zorgde er mogelijk voor dat er uiteindelijk een beperkt aantal weidevogelkuikens vliegvlug kon worden in Ottershagen. De kieviten deden het eveneens goed op het Geesterseveld (ook Huyerenseveld genoemd) en de Veldhoek aan de andere kant van Geesteren. Maar ook in Agelo konden de kieviten zich goed handhaven hoewel hier het aantal vliegvlugge kuikens helaas beperkt bleef, vermoedelijk eveneens door predatie.

Pomp

Nieuw in het afgelopen jaar was de komst van een mobiele vijzelpomp waarmee een enorme hoeveelheid water kan worden opgepompt in een plasdrasgebied. Ook nieuw is de aanleg van de eerste zogeheten greppelplasdras. Dat is een kleine, maar zeer effectieve vorm van een plasdrasgebied. Dit is een natte plek die veel weidevogels trekt.

Vliegvlug

Volgend jaar proberen de Wildbeheereenheden van Tubbergen, Zenderen en Noordoost-Twente nog beter samen te werken om predatie te voorkomen onder weidevogels. Met name vossen en steenmarters eten kuikens voordat ze vliegvlug worden. Dat gebeurt met name 's nachts, zo blijkt uit onderzoek van de provincie Overijssel. Het gebiedscollectief overweegt daarom apparaten in te zetten die geluid uitzenden waaraan steenmarters een hekel hebben en zullen verdwijnen.

Irrigatie

Voorzitter Hennie Schröder van de Vogelwerkgroep Geesteren vertelde over een nieuw initiatief voor weilandirrigatie waarmee de boeren de grasopbrengsten flink omhoog stuwen en zij tevens ruimte scheppen voor opgroeiende kuikens van weidevogels. Dit jaar is er een proef begonnen met irrigatie van een flink perceel op het land van Chiel Kamphuis. Weilandirrigatie maakt boeren onafhankelijk voor droge zomers die naar verwachting vaker zullen voorkomen door klimaatverandering.

 

Foto: Marcel Tettero