Algemeen

Eerste greppelplasdras in Twente

GEESTEREN -  De eerste greppelplasdras in Twente is een feit. Hennie Blokhuis maakte van een hindernis voor kuikens van weidevogels een ondiepe sloot. Weidevogels als de grutto, kievit, tureluur en wulp bouwen nesten bij nat land. Maar zodra de kuikens uit hun eieren kruipen lopen ze richting kruidenrijke weilanden waar zij veel insecten eten. Vaak zit tussen het nest en het kruidenrijk land een diepe greppel.

Dicht

Die greppels moeten nu zoveel mogelijk dicht. Want de kleine dieren kunnen er nauwelijks doorheen waden. Buizen gaan in de diepe greppel zodat de watergang intact blijft, een zeil moet er over zodat het water niet wegstroomt en tot slot nog een laag zand er over. Alleen moet er dan nog water op de greppelplasdras worden gepompt. Hennie Blokhuis was er met hulp van zijn kinderen vier dagen mee in de weer.

Inpasbaar

Voordeel van de greppelplasdras is dat het goed inpasbaar is in het beheer van het boerenland en eenvoudig aan te leggen. Nu blijkt uit onderzoek ook nog eens dat de greppelplasdras ook effectief is voor de natuur. “Het idee is dat met een greppelplasdras het gras plaatselijk minder snel groeit en gevarieerder van structuur wordt, waardoor het insectenaanbod verbetert”, zegt Tim Visser van de Universiteit Wageningen die onderzoek deed naar dit nieuwe fenomeen. “En dat is precies wat weidevogelkuikens nodig hebben. De drassige grond is ook voor de volwassen weidevogels aantrekkelijk omdat ze daardoor gemakkelijk wormen kunnen vinden.”

Meer

Voorzitter Hennie Schröder wil de komende weken nog drie greppelplasdrassen extra aanleggen rond Geesteren. De afgelopen jaren zijn al vier grote plasdrassen aangelegd rond het Tubbergse dorp. Geesteren is van oudsher een weidevogelgebied met korhoenders en kemphanen. Maar die zijn helaas al uitgestorven. Voor meer informatie kun je ook kijken op: https://www.wur.nl/nl/nieuws/Greppel-plas-dras-positief-voor-weidevogelkuikens.htm; https://edepot.wur.nl/ 425504 en youtu.be/yaYLkWk1iM4 (video).