Algemeen

Fleringen in de race voor ‘De groenste straat van Overijssel’

FLERINGEN – Met de titel ‘Dorp onder de eiken’ dingt de Oldenzaalseweg in Fleringen mee naar de titel ‘De Groenste Straat van Overijssel’. Deze prijs heeft niet alleen een mooie titel want de winnaar krijgt een beloning van maar liefst € 20.000,- uitgekeerd. Er kan op drie onderdelen gescoord worden, waarbij ook nog een bonus van € 5.000,- te behalen is. 

De Provincie Overijssel heeft deze wedstrijd gestart met als doel de natuur weer onder de mensen te brengen en een bijdrage te leveren aan planten, dieren en kinderen, zodat eenieder kan leven en spelen in het groen. Er zijn veertig straten in de provincie Overijssel die zich hebben aangemeld, zij hebben allen hun plan mogen presenteren. Fleringen zit nu bij de laatste veertien kanshebbers.

 

Ontwikkelingsplannen

Het plan om de inrichting van het dorp aan te pakken lag al een tijdje. In eerste instantie is er gesproken over de ontwikkeling van een ‘landbouwpad’. Dit zou een nieuw wegtracé worden waarbij het dorp zou worden ontlast van het landbouwverkeer. Doelstelling was om deze weg niet meer dwars door Fleringen te laten lopen. Dit idee werd echter niet ondersteund door de overheden. Wel was het voor de gemeente Tubbergen mogelijk om mee te denken in het vergoten van de veiligheid en het verbeteren van de inrichting van Fleringen.

 

Werkgroep

Een werkgroep werd opgestart, bestaande uit Gerard aan de Stegge (voorzitter werkroep herinrichting entree Fleringen), Mark Osinga, Theo Elshuis en Tonny Busscher (tevens voorzitter van de dorpsraad). Deze werkgroep nam het voortouw om een plan voor de nieuwe inrichting van Fleringen te realiseren. Met betrokkenen, zoals inwoners, aanwonenden, bedrijven, de school en het kerkbestuur werd gesproken over de ontwikkeling van de entree en de dorpskern. Ook zijn ideeën uitgewerkt. Allerlei aandachtspunten werden opgenomen waaronder: de inrichting van de straat, de bushalte, de carpoolplaats, groenvoorziening, het kerkplein en de afwatering. Doel is om hiermee Fleringen zo in te richten dat het weer zal voldoen aan de eisen en wensen van deze tijd.

 

In afwachting op doorgang

Nadat het plan was ingediend bij de gemeente Tubbergen, kreeg het een plek in het Maatschappelijk Akkoord van de gemeente Tubbergen. Nu is de werkgroep in afwachting of het project definitief door kan gaan. “De gemeente Tubbergen staat positief tegenover onze plannen en ondersteund de werkgroep waar het mogelijk is, daar zijn we erg blij mee”, volgens werkgroepvoorzitter Gerard Aan de Stegge. Verder is de werkgroep momenteel hard bezig om geldbronnen aan te spreken voor de werkelijke realisatie van deze complete herinrichting, wat niet alleen bestaat uit de Oldenzaalseweg, maar uit de gehele entree van Fleringen. “Het meedoen aan De Groenste Straat van Overijssel is een uitgelezen kans om deel te nemen”, aldus dorpsraadvoorzitter Tonny Busscher. “Op 20 maart moest het plan online zijn ingediend bij de Provincie Overijssel, en op 29 maart horen we of we bij de laatste negen kanshebbers horen.”

 

Het plan

De Oldenzaalseweg dingt mee voor de prijs, maar eigenlijk is het een onderdeel van een groter plan. Wanneer dit  plan tot uitvoering komt, zal bijna de gehele kern van Fleringen op de schop gaan. Aan de Stegge legt uit: “We pakken de kern flink aan en willen de oude identiteit van Fleringen terughalen. Fleringen is een nog vrij jong dorp in de gemeente Tubbergen, zij kreeg bijvoorbeeld pas na de Tweede Wereldoorlog een kerk. Voor de oorlog bestond Fleringen nog uit boerderijen die onderdeel waren van landgoed Herinckhave. Zowel Herinckhave als de Kroezeboom zijn er onlosmakelijk mee verbonden en de identiteit daarvan willen wij weer terugbrengen in het dorp. Ook willen we de verbinding met Herinckhave herstellen. Hierbij gaan wij de drie onderdelen duurzaamheid, biodiversiteit en kindveiligheid combineren met de uitstraling van het dorp. Er worden onder andere groenvoorzieningen aangelegd voor bijvoorbeeld het aantrekken van vlinders en bijen, we willen zorgen voor een goede afwatering zodat het water weer terug de natuur ingaat en ook is meegenomen het aanmaken en inrichten van bomen en bomenspiegels. Daarbij willen we dat het aanbod van de herinrichting in alle vier de seizoenen van het jaar zichtbaar is. Ook is in het plan gedacht aan een goede verlichting en energiezuinige oplossingen.”

 

Dorp onder de eiken

Het plan van de Oldenzaalseweg in Fleringen is bij de provincie ingediend met de pakkende titel ‘Dorp onder de eiken’. De titel is bedacht door Ingeborg Osinga. Mevrouw Osinga woont in Fleringen, zij komt van oorsprong uit het westen des land. In haar jeugd genoot zij tijdens haar vakanties altijd zo van de omgeving in en om Herinckhave, waarbij het haar opviel dat de Herinckhave zo prachtig omringd was met eikenbomen, waarvan de Kroezeboom wel één van de beroemdste eiken is. Een zeer passende naam vond ook de werkgroep, daarom is de  projectnaam ‘Dorp onder de eiken’ geworden.

 

Finale

De werkgroep hoort op 29 maart of de Oldenzaalseweg bij de laatste negen kanshebbers behoort. Mocht dat het geval zijn, dan vindt op donderdag 11 april de finaledag plaats. Waar deze finale plaatsvindt krijgt de werkgroep pas in een later stadium te horen. Op de finaledag moeten de laatste negen deelnemers hun plan presenteren, waarna er drie keer een subsidie van € 20.000,= te winnen valt. Er kan gescoord worden op de onderdelen duurzaamheid, biodiversiteit en kindveiligheid. Een extra subsidie van € 5.000,=  is te behalen wanneer een combinatie van deze drie onderdelen in de planvorming is opgenomen. De plannen worden beoordeeld door een deskundige en ervaren jury. Inwoners en geïnteresseerden kunnen dus geen stem uitbrengen, wel kunnen deelnemende straten op elkaar stemmen.

 

Informatie

Op de site: www.jijenoverijssel.nl/7742/de-groenste-straat-van-overijssel zijn alle nog in de race zijnde plannen te zien, waaronder de plannen van de Oldenzaalseweg in Fleringen. Op woensdag 27 maart heeft de Dorpsraad Fleringen een jaarvergadering belegd waarbij financieel inzicht zal worden gegeven over de haalbaarheid voor de ontwikkeling van het gehele plan Herinrichting Entree Fleringen. Een ieder is hiervoor van harte uitgenodigd. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats bij d’Oale Kroesch in Fleringen. Foto’s: Gerard aan de Stegge (links) en Tonny Busscher bij het beeld De Zaaier, welke voor de kerk in Fleringen staat, en het kerkplein, onderdeel van het herinrichtingsplan.