Algemeen

Gemeente Tubbergen sluit zich aan bij één tegen eenzaamheid

TUBBERGEN - Wethouder Hilde Berning en directeur Hans Weusthof van Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland hebben op 7 juni hun handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma één tegen eenzaamheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het doel van het actieprogramma is de trend van eenzaamheid te doorbreken. Eenzaamheid komt voor in alle leeftijdscategorieën maar is vooral onder ouderen een groot probleem. 

Meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar in Nederland zegt zich eenzaam te voelen. In de gemeente Tubbergen gaat het om 49 procent van de 75-plussers. Onderzoek wijst uit dat eenzaamheid serieuze gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek. Eenzaamheid is een urgent en complex probleem. Het gaat over gevoelens van verlatenheid of het ontbreken van intimiteit.

Wethouder Hilde Berning: “We willen een samenleving zijn waarin alle mensen meetellen en mee kunnen doen. Samen optrekken is hierbij noodzakelijk. Een klein gebaar kan namelijk al het verschil maken voor iemand die zich eenzaam voelt. Een praatje bij de voordeur, een kop koffie of samen wandelen kan er voor zorgen dat mensen zich gewaardeerd en verbonden voelen met anderen. Daarnaast willen we mensen die zich eenzaam voelen stimuleren om zelf op zoek te gaan naar sociale contacten.” “De eenzaamheid begint vaak bij het stoppen met werken, het wegvallen van een geliefde of het niet zo gemakkelijk meer naar buiten kunnen. Voor je het weet gaan er dagen voorbij zonder dat ouderen iemand spreken. Eenzaamheid is een naar en verdrietig fenomeen met grote gevolgen voor de kwaliteit van leven. Het is daarom fijn dat we samen met de gemeente onze handtekening onder het actieprogramma hebben gezet om eenzaamheid tegen te gaan”, aldus Hans Weusthof (SWTD).

Trend van eenzaamheid doorbreken

Het actieprogramma één tegen eenzaamheid is 20 maart 2018 gelanceerd door minister Hugo de Jonge van VWS. Sindsdien doen zo’n 230 gemeenten en meer dan 140 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties mee. Zij hebben zich gecommitteerd om actief én gezamenlijk de trend van eenzaamheid te doorbreken. Het doel van één tegen eenzaamheid is de trend van eenzaamheid onder ouderen te doorbreken. Dit gaan we doen door eenzaamheid eerder te signaleren en doorbreken. En dat doen we door zowel landelijk als lokaal coalities te smeden.

Minister Hugo de Jonge: “Het is fantastisch dat zoveel organisaties en gemeenten zich er samen voor inzetten dat mensen zich minder eenzaam voelen. Met activiteiten en bijzondere samenwerkingen zorgen zij ervoor dat mensen vaker betekenisvol contact hebben. Het is nu aan ieder van ons om door te pakken. Want dé eenzaamheid oplossen, dat kan niemand alleen. Maar iemands eenzaamheid doorbreken, dat kunnen we allemaal.”

Ervaart u gevoelens van eenzaamheid? Of kent u mensen in uw omgeving die te maken hebben met eenzaamheid? U kunt hiervoor terecht bij Schakel, het loket voor vragen van inwoners uit de gemeente Tubbergen rondom eenzaamheid. Kijk voor meer informatie op www.schakeltubbergen.nl of kijk wat u kunt doen tegen eenzaamheid op www.eentegeneenzaamheid.nl.