Algemeen

Groen Langeveen als voorportaal naar omliggende natuurgebieden

LANGEVEEN - Het stuk braakliggende grond gelegen tussen de fietstunnel aan de Molenbergstraat en de Langehaarsweg in Langeveen is al jaren een onderwerp van gesprek in de dorpsraadvergadering. De dorpsraad heeft daar zelf al eens bomen ingeplant en ook met het project ‘Dorpen in het Groen’ zijn er al diverse bomen in dit stukje grond gezet. Uiteindelijk stond er nog een kastanje die op leven na dood was. Maar met het beplantingsplan van Thijs Avéres is daar sinds maandag 14 oktober verandering in gekomen.

Toen Koning Willem Alexander op 30 april 2013 zijn moeder Koningin Beatrix opvolgde als koning, kreeg ieder dorp in de gemeente Tubbergen een Koningslinde van de gemeente Tubbergen. Zo ook Langeveen. Dan rijst de vraag, waar zet je deze boom neer?  Uiteindelijk volgde de keuze om de Koningslinde te planten bij de fietstunnel aan de Molenbergstraat.

Bomenverhuizing

Vanuit de Kwaliteitsplan Openbare Ruimte 2017 (KOR) kwam echter duidelijk naar voren dat de Koningslinde een meer centralere plek verdiende dan aan de Molenbergstraat. Dit bleek wederom tijdens het inloopuur van de KOR, op maandag 10 januari 2018. De dorpsraad hield vervolgens een enquête onder de Langeveense bevolking met de vraag waar de Koningslinde zijn nieuwe stekkie kon krijgen; bij het Landkruis of op het Centrumplein Drieschicht. Van de inzenders gaf 58% aan het Centrumplein en 42% het Landkruis. Afgelopen week, op maandag 14 oktober is allereerst de rode kastanjeboom verplaatst van het Centrumplein naar haar nieuwe plek nabij het Knooperf. In de hoek van het pannaveldje en de jeu-de-boulesbaan. Daarna werd de Koningslinde verhuisd naar het Centrumplein. De betrokkenen hopen dat beide bomen weinig te lijden hebben gehad van het verplanten en dat ze in 2020 weer volop in het blad komen. De dorpsraad wil bij deze de Langeveense bevolking bedanken voor het stemmen en meedenken en de Soweco voor het verplaatsen.

Voorportaal

Het was in 2018 toen de dorpsraad Langeveen contact zocht met Thijs Avéres. Thijs deed een HBO-studie Tuin- en Landschapsinrichting. In overleg met de gemeente Tubbergen schreef hij een plan dat past bij de omgeving. Hiermee moet Langeveen een voorportaal worden naar het Engbertsdijksvenen en Landgoed Huize Almelo. Dit plan omvat een zestiental jeneverbes struiken, een vijftal pinussen en ruim vijfhonderd verschillende soorten heide. Ook komt er nog een meerstammige berk op de plek van de Koningslinde. Vrijdag 27 september zijn de graafwerkzaamheden gestart en maandag 30 september is er nieuwe grond opgebracht. Inmiddels heeft Thijs de piketten uitgezet voor de bomen. Ook is het plantgoed inmiddels besteld en de verwachting is dat dit op korte termijn geleverd wordt. De dorpsraad gaat nog een aantal mensen uit het dorp benaderen om mee te helpen met het inplanten.

Turfkar op rotonde

Eind dit jaar wordt ook de rotonde Hardenbergerweg/Rouweweg/Langeveenseweg verfraaid door middel van een kunstwerk in de vorm van een turfkar. Hier komt ook beplanting in die bestaat uit heide en wat lage pinussen. De opzet is om mensen het idee te geven dat ze in een andere omgeving komen dan zij gewend zijn. Van loofbomen tot heide en naaldbomen krijgen er een plek.