Algemeen

Heemkunde Geesteren presenteert de Heembode 2020

GEESTEREN - Deze week valt bij de donateurs van de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) weer de Heembode in de bus. Ook dit jaar biedt het jaarboek voor de donateurs, dat maar liefst 64 pagina’s telt, een grote verscheidenheid aan historische artikelen over het Geesteren van vroeger. U wordt in vogelvlucht meegenomen naar het verleden. Prachtige foto’s en prenten uit de oude doos illustreren de verschillende hoofdstukken.

Leerkrachten in 1962. Staand v.l.n.r.: Ton Olde Heuvelt, Jan Lankamp en Ben Morshuis. Zittend v.l.n.r.: Marie Maathuis, Jan Braakhuis (hoofd) en mw. Boers-Hartman.
Het eeuwenoude geslacht Wildemors
Maar liefst vijftien pagina’s telt het hoofdstuk over het geslacht Wildermors, in de volksmond Oal Brook en ’t Wilmös geheten. Door de eeuwen heen veranderde de schrijfnaam regelmatig. Een burgerlijke stand was er voor 1814 nog niet waardoor achternamen door families zelf bedacht werden. Verspreid over de Veldhoek wonen op vier adressen thans telgen uit dit eeuwenoude geslacht. Net als in elke familie waren er ook bij hen goede tijden en slechte tijden. Over de oorsprong van de familie en het adres waar zij eeuwen geleden voor het eerst neerstreken, wordt nu niet verder over uitgeweid. U leest er alles over in de Heembode.
 
Natuurgebied De Hamberg
Wie in Geesteren kent niet De Hamberg, het prachtige natuurgebied gelegen aan de Delmaweg en Vriezenveenseweg? Vroeger maakte het deel uit van de zogenoemde Geestersche heide, gelegen tussen Geesteren en Vriezenveen. Op voorhand zou men kunnen denken dat De Hamberg, als bosperceel, nauwelijks geschiedenis herbergt. Echter niets is minder waar. Wie had immers gedacht dat De Hamberg onderdeel is van een esker? De Hamberg haalde zelfs de regionale en de landelijke media. Naast dat er zand werd afgegraven, vond er ook bosbouw plaats. Ook was op De Hamberg een café gevestigd en maakte het Geesterse verenigingsleven er volop gebruik van. Prachtige foto’s en illustraties omlijsten het zeer boeiende verhaal.
 
Fritz Leopold Hollinger
In de Heembode 2019 las u dat Fritz Hollinger op 25 september 1907 in het Oostenrijkse Neunkirchen werd geboren én hoe hij na de Eerste Wereldoorlog in Nederland belandde. Hollinger vond uiteindelijk in Geesteren onderkomen bij het echtpaar Gerardus ter Heine (Evvesboer) en zijn vrouw Manna (Krikhaar). Samen dreven zij een kruidenierswinkel aan de Dorpsstraat. Fritz bleef evenwel Oostenrijker want naturalisatie tot Nederlander had in die tijd heel veel voeten in de aarde. Door de inval in 1938 van de Duitsers in Oostenrijk werd hij zelfs ‘Rijksduitser’ en later door de Amerikanen krijgsgevangene gemaakt. Het leven van deze markante Geesternaar leest als een spannend verhaal.
 
Een zoon van het dorp wordt hoofd van de school
Jan Braakhuis kwam in 1956 aan de St. Aloysiussschool. In december 1961 werd hij, na het overlijden van meester Ankoné, bevorderd tot hoofd van de school. Jan Braakhuis, van de Kuper aan de Bragersweg, werd geboren in 1926. Hij werkte eerst als loketambtenaar bij de PTT. In de avonduren behaalde hij zijn onderwijsdiploma aan de kweekschool te Hilversum. Braakhuis vervulde in de loop der jaren een belangrijke rol in het maatschappelijk leven. Hij was voorzitter van muziekvereniging St. Ceacilia, van de Oranjevereniging en van de bibliotheek. Ook was hij voorzitter van de door hem opgerichte Heemkundegroep en van de Stichting Sporthal Geesteren. Organisatievermogen, tomeloze inzet en integriteit kenmerkten hem. In de Heembode passeren zijn leven in dienst van school en dorp de revue.
 
Geesterse jongens overzee in Nederlands-Indië
Tijdens de Tweede Wereldoorlog dreigde Nederland zijn koloniale gezag over Nederlands-Indië kwijt te raken. Het dreigende verlies van de kolonie en de grote economische gevolgen hiervan bracht Nederland ertoe om te proberen met militaire middelen zijn gezag te herstellen. Vanaf september 1946 werden ruim 200.000 Nederlandse militairen, waaronder een aantal Geesterse jongens, naar Indië verscheept. Over hun belevenissen daar en over hoe zij door het Plaatselijk Katholiek Thuisfront Geesteren werden gesteund gaat dit eerbetoon aan ‘de strijders van orde en rust’ zoals zij toen werden genoemd.
 
Wielertourclub Geesteren (WTCG)
Eind jaren 70 van de vorige eeuw ontstond er bij een aantal enthousiaste wielerliefhebbers in Geesteren steeds meer animo om te gaan fietsen in clubverband. Op zondagmorgen 18 februari 1979 meldden zich in café Warmelink meteen al 23 enthousiaste wielerliefhebbers. Het aanwezige gezelschap liet er geen gras over groeien en voegde meteen de daad bij het woord. De aanwezigen kozen ‘Wielertourclub Geesteren’ (WTCG) als meest geschikte clubnaam. Vorig jaar vierde de ‘WTCG’ haar 40-jarig bestaan. In de Heembode wordt uitvoerig teruggeblikt op die periode.
 
Tot slot
Natuurlijk ontbreekt ook de vaste rubriek ‘Foto’s uit de oude doos’ niet. Enkele prachtige ansichten uit het Geesteren van vroeger sieren deze Heembode. Verder vat Netty Fontein-van Loenen -in een prachtig gedicht- de kern van het leven op het Twentse platteland samen. Rest nog te vermelden dat de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) de adverteerders en haar begunstigers zeer erkentelijk is voor de financiële ondersteuning. Heemkunde Geesteren wenst u allen veel leesplezier. Aanmelden als nieuwe donateur kan bij penningmeester Herman Silderhuis of middels het te downloaden aanmeldingsformulier op www.stichtingheemkundegeesteren.nl