Algemeen

KBO-PCOB Paasbijeenkomst Reutum en Haarle

REUTUM / HAARLE - De woensdagmiddag voor Pasen kwamen bijna 60 KBO / PCOB leden bijeen in het Kulturhus voor een Paasbijeenkomst. Dit was een alternatief van de gebruikelijke Kerstbijeenkomst, die in december niet door kon gaan vanwege de coronamaatregelen. Na koffie met iets lekkers ging pastor Jacqueline Meupelenberg voor in een Goede Week Viering, waarin aandacht werd besteed aan de betekenis van Palmpasen, witte donderdag, goede vrijdag, stille zaterdag en het hoogfeest van Pasen.

Onder de voorbeden werd  een kaarsje opgestoken voor alle overleden leden en donateurs in de afgelopen twee jaar en natuurlijk werd  de oorlog in Oekraïne onder de aandacht gebracht.  Ook werd aan iedereen een gewijd palmtakje uitgedeeld, een oud gebruik rond Palmpasen. Na deze plechtigheid konden de aanwezigen raden wie de mysterie guest was, gekleed als paashaas. Het bleek, na wat heen en weer gevraag, de bij iedereen bekende Frans Groothuis van de Stroveldsweg te zijn. Vervolgens werd er door de leden van het bestuur en de helpsters een uitgebreide Paasbrunch geserveerd, welke door de bestuursleden Miep Droste en Gerrie Samsen was samengesteld en bereid. Dit oogste veel waardering en een warm aplaus.

De aanwezigen genoten van het optreden van de paasbruidjes, die een toepasselijk paasliedje zongen. Ook verrasten zij iederen met een gevuld paaseitje. Al met al kan men terugkijken op een zinvolle en gezellig Paasmiddag.