Algemeen

KWF Kankerbestrijdingafdeling
Tubbergen huldigt trouwe collectanten

TUBBERGEN - KWF Kankerbestrijding houdt al vele decenia een landelijke collecte om gelden in te zamelen voor de bestrijding van kanker. Iedereen kent wel de collectebusjes met het rood-wit-blauwe logo. Ook in de gemeente Tubbergen vindt deze collecte jaarlijks in de maand september plaats. Voor het collecteren zijn veel vrijwilligers nodig die met de collectebussen ‘in aanslag’ bij de mensen aankloppen voor een bijdrage. Deze mensen zijn onmisbaar voor KWF en om hen in het zonnetje te zetten en als dank voor hun jarenlange inzet, zijn ze door het bestuur uitgenodigd voor een samenkomst in De Delle te Tubbergen.

José Keupink, bestuurslid, coördinator en collectant heeft er voor gezorgd dat de personen die 25 en 40 of meer jaren actief zijn geweest voor KWF werden uitgenodigd.

Eerst werd een beknopte toelichting gegeven op de veranderingen/vernieuwingen bij de manier van collecteren in het komend najaar. Hierover zal KWF een landelijke PR-campagne voeren om dit onder de aandacht van het publiek te brengen. Daarna werd overgegaan tot de huldiging en het bedanken van iedereen voor hun inzet voor KWF.

In verband met de afwezigheid door ziekte van voorzitter Will Rutten werden de aanwezigen toegesproken door penningmeester en vice-voorzitter Theo Bloeme. Hij bedankte iedereen voor hun inzet en sprak de hoop uit dat ze nog vele jaren voor KWF actief zullen zijn.

Allereerst werd Ans Mensen uit Geesteren bedankt voor haar jarenlange inzet als collectant en coördinator van de collecte in Geesteren, maar wegens verhuizing naar elders is ze gestopt. Meer dan 40 jaar totaal heeft ze zich ingezet voor het KWF. Marion Entjes heeft zich beschikbaar gesteld om haar plaats in te nemen.

Daarna vond de huldiging plaats van de personen die 40 jaren of meer zich voor KWF hebben ingezet. Dit zijn Dinie Hemmink uit Manderveen, Annie Koopman uit Vasse, Minie Rikmanspoel uit Fleringen en Marietje Westerhof uit Geesteren. Zij kregen een herinneringscollectebusje en een bos bloemen uitgereikt.

Vervolgens kwamen de mensen die 25 jaren als collectant actief zijn geweest voor KWF. Dit zijn uit Albergen: Jose Kok, Petra Donker, Rietta Pouwels, Monique Lenfert en José Keupink. Uit Tubbergen: Lucy Fleerkotte (ex-bestuur en collectant), Tineke Zandstra (ex-bestuur/coördinator) en Ans Klingeman. Uit Vasse: Leo Masselink, Maria Booijink, Ria Braakhuis, Annie Wigger en José Boerrigter (coördinator) en uit Geesteren: Josefien van de Vegte.

Deze personen ontvingen een herinneringsspeldje en een bos bloemen.

Hiermee was het officiële gedeelte geëindigd en werd er onder het genot van een drankje nog geruime tijd nagepraat.