Algemeen

Leerlingen Canisius kijken terug op indrukwekkend herdenkingsproject

TUBBERGEN/ALMELO – Als extra project tijdens hun opleiding op Canisius gaven Luna Sannen (Tubbergen), Indy Lubbers (Agelo), Marre Kuipers (Langeveen), Bente Ottenschot (Tubbergen) en Merle Sanderink (Ootmarsum) zich op voor het herdenkingsproject. Met 75 jaar vrijheid volgend jaar mei in het vizier, zette het vijftal zich vervolgens in tijdens verschillende bijeenkomsten en activiteiten die met vrijheid en herdenken te maken hebben. Zo vonden er interviews plaats met kolonel Tim Young en legden de meiden meerdere kransen tijdens herdenkingsbijeenkomsten. Het project is voor hen nu ten einde en dat vindt de groep maar wàt jammer. Want naast boeiend was ook enorm leerzaam.

Voor hun deelname aan het herdenkingsproject ontvangen de vijf een certificaat. Dit telt mee als cijfer voor een maatschappelijke stage. Maar wel een stage die ze niet snel vergeten!

Leerproces

De eerste deelnemers aan het project, Luna Sannen en Bente Ottenschot, begonnen er al in het eerste leerjaar mee. Daarna volgde het completerende drietal. Tot en met leerjaar drie volgden zij hun opleiding op Canisius Tubbergen, daarna in Almelo. “De Tweede Wereldoorlog heeft me altijd geïnteresseerd”,  vertelt Luna. “Toen dit project op mijn pad kwam hoefde ik niet lang na te denken. We konden namelijk ook kiezen voor het EPAS project waarin het Europese Parlement centraal staat. Het herdenkingsproject trok mij meer. Drie jaar heb ik het dus gedaan en ik zie zelf de groei die ik heb doorgemaakt. Sommige onderdelen zijn in het Engels bijvoorbeeld. Als ik mezelf nu terugzie denk ik: ‘dat had beter gekund’.” “Ook voor spreken in het openbaar was het goed om mee te doen”, valt Bente Ottenschot haar klasgenoot en vriendin bij. “We schreven wel eens toespraken die we zelf voor moesten dragen. Dat heeft me geholpen om beter te kunnen debatteren.” Merle Sanderink kan zich haar eerste toespraak nog goed herinneren. “Ik kreeg een biografie van iemand die ik zelf moest omzetten in een speech om te presenteren. Dat was best lastig. Gelukkig kregen we hulp van leraren.”

Heftig

Een ander onderdeel was het houden van interviews. Hiervoor gingen de meiden in gesprek met onder meer Sabine Nölke (ambassadeur van Canada), defensie attaché van de Canadese Ambassade in Nederland kolonelTim Young en ook met Maaike Hagedoorn-Rutten, directeur van Canisius Tubbergen. Merle: “We legden alle geïnterviewden twee vragen voor: wat betekent vrijheid voor u en waarom moeten we blijven herdenken. Wat ik niet verwacht had, was dat iedereen een ander beeld heeft bij vrijheid. Zo sprak mevrouw Hagedoorn over vrijheid als in vrijheid van meningsuiting. Terwijl kolonel Young bij vrijheid de link legde met oorlogen.” Van de gesprekken werden een tweetal filmpjes gemaakt die als eindresultaat van het project werden getoond tijdens een presentatie. Een aspect waar alle dames het over eens zijn, is de enorme indruk die alle activiteiten, bijeenkomsten en verhalen hebben achter gelaten. “Vooral de verhalen van de veteranen”,  zegt Luna. “Ik stond eens samen met een veteraan op een begraafplaats. Ineens wijst de man naar een grafsteen en zegt: “kijk daar ligt mijn vriend. Dat was best wel slikken.”

75 jaar vrijheid

Een van de laatste keren dat het Canisiusteam in actie was, was afgelopen september met You See tijdens de herdenkingen van Market Garden in Arnhem. Hierbij waren tevens leerlingen van buitenlandse scholen aanwezig. Na afloop van de plechtigheden kwamen veteranen de leerlingen de hand schudden en hen bedanken voor de inzet. “Veel veteranen die we spraken zijn blij dat we aan het herdenkingsproject deelnamen”, heeft Indy vernomen. Ze zeiden regelmatig: ‘Mooi dat de jeugd zich blijft inzetten. Vrijheid is niet iets vanzelfsprekends maar een waardevol iets waar je altijd dankbaar voor moet blijven. Als je dat hoort denk je er veel meer over na. Ik hoop niet dat wij dat ooit mee hoeven te maken.” De taken van deze herdenkingsgroep zitten erop. Maar helemaal klaar zijn ze er eigenlijk niet mee. “De focus ligt op de eerste drie leerjaren”,  legt Marre uit. “Wij zitten nu in vijf VWO.” De nieuwe herdenkingsprojectgroep van het Canisius staat inmiddels dan ook klaar voor de start. De vijf VWO’ers echter ook. Marre: “Volgend jaar vieren we in Nederland 75 jaar vrijheid. We gaan sowieso nog weer wat doen. Ik zou nog wel meer mensen willen ontmoeten en hun verhalen willen horen. Met school gaan we overleggen wat we kunnen doen.” Op de foto ziet u de vijf jonge dames met kolonel Tim Young en ambassadeur Sabine Nölke.