Algemeen

Leerlingen TCC volgden met goed gevolg wiskunde aan UT

OLDENZAAL / ENSCHEDE - In het afgelopen schooljaar is er een unieke samenwerking geweest tussen Twents Carmel College en Universiteit Twente. Wout Rorink (17) uit Oldenzaal en Luc Zwiep (17) uit De Lutte, twee 5-vwo leerlingen van TCC aan de Lyceumstraat hebben verschillende wiskundevakken aan de universiteit gevolgd. Ze hebben deze vakken succesvol afgesloten met goede tentamencijfers.

Luc Zwiep en Wout Rorink

Maatwerk voor leerlingen
TCC wil maatwerk voor leerlingen mogelijk maken. “We proberen voor elke leerling de optimale leeromgeving te creëren. In dit geval hebben we dat gedaan in samenwerking met de UT, waarvan TCC een partnerschool is. Het is mooi om te zien dat leerlingen die dat aankunnen, een extra uitdaging krijgen die past bij hun talent en ontwikkeling”, zegt Marjan Weekhout, rector van Twents Carmel College. Maatwerk mogelijk maken geldt voor alle leerlingen: zij die extra ondersteuning nodig hebben, een eigen leerroute en snelheid willen volgen binnen het reguliere aanbod, of een deel van het reguliere programma kunnen overslaan of vervangen door een programma uit het vervolgonderwijs. Wout en Luc behoren tot de laatste groep. Het idee kwam voort vanuit de leerlingen zelf. TCC is vervolgens gaan kijken naar mogelijkheden en kwamvia Pre-U (het Pre-University programma van de Universiteit Twente voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs) op een samenwerking met Universiteit Twente. “Ik ben heel trots op de samenwerking tussen middelbare scholen, Pre-U en UT om deze ‘rebelse‘ onderwijsroutes voor de leerlingen mogelijk te maken”, aldus Thom Palstra, rector magnificus van Universiteit Twente.

Bijzondere prestatie
Het is een bijzondere prestatie, zeker omdat beide leerlingen naast het UT-traject al hun reguliere en extra schoolvakken van 5 vwo volgden, waar zij hoge cijfers voor behaald hebben. De twee leerlingen hebben per kwartiel een UT-vak gevolgd binnen een module. Vakken die ze gevolgd hebben zijn: Calculus A, Calculus B en Lineaire Algebra. Naast deze vakken heeft Wout ook Quantum Materie gevolgd en in één keer gehaald. Wout en Luc draaiden op de universiteit mee als reguliere studenten. Alle studiematerialen, colleges en tentamens zijn bovendien in het Engels gevolgd en gemaakt. Door dit traject zitten de leerlingen nu al ver boven het eindexamenniveau van het vwo.

Enthousiast
Wout en Luc zijn enthousiast over hun ervaring op de UT. Luc: “Het heeft me veel zelfvertrouwen gegeven om te merken dat je vakken, waarvan je eerst denkt ze niet te kunnen halen, goed afrondt.”

De interesse van beide jongens in de technische wetenschap is groot. Beiden hebben die keuze eigenlijk al gemaakt. Maar welke faculteit precies? Daar gaan ze nog een jaartje over nadenken.

Het was wel passen en meten met de tijd. Wout: “Er waren dagen dat ik op de Lyceumstraat begon, dan naar de UT ging om ’s middags op TCC locatie De Thij nog weer les te krijgen. Het rooster met hoor- en werkcolleges biedt je wel de mogelijkheid om zelf je prioriteiten te leggen, dat maakte het gemakkelijker om het reguliere TCC-onderwijs ernaast te volgen.” Luc: “En het Canvas-systeem van de UT (softwarematige studieondersteuning) was ook een geweldige voorziening. Dat mag TCC vandaag nog invoeren.”

Niet geremd door regels, examen en inspectie
TCC en de universiteit hebben in goede samenwerking gezorgd dat de leerlingen niet geremd werden door regels, het examen en de inspectie.  Pieter Boerman, directeur onderwijsinstituut van de UT: “We bieden kleinschaligheid in de grootschalige universiteitswereld, daar zijn we trots op.” De inspectie en minister Arie Slob hebben zich zeer positief uitgesproken. Zij hebben gezegd te willen meedenken in oplossingen zodat de leerlingen niet alsnog op het vwo reguliere wiskunde hoeven te volgen.