Algemeen

Ondernemersmagazine Gemeente Tubbergen zet ondernemers en hun verhalen in de spotlights

TUBBERGEN – In het eerste Ondernemersmagazine Gemeente Tubbergen worden ondernemers uit de hele gemeente voor het voetlicht geplaatst. Het magazine bevat essentiële en bijzondere verhalen van ondernemers die vertellen vanuit hun zakelijke positie en als mens. Daarnaast komen ook maatschappelijke relevante onderwerpen aan bod. De initiators Brian Brokelman (News Outside), Jouke Zomer (Monolith opportunity creators) en Anno Oude Engberink (ZegKracht) geven gezamenlijk het Ondernemersmagazine Gemeente Tubbergen halfjaarlijks uit. In café-restaurant Fraans Marie in Albergen vindt maandagavond 7 september de lancering van de eerste ondernemersmagazine plaats.

Verbinden en elkaar versterken door kennis en kunde te delen. Vanuit deze visie werd de Ondernemersmagazine Gemeente Tubbergen geboren. Met het magazine speelt de driekoppige initiatiefgroep in op de behoefte van ondernemers.

 

Nieuwe kansen in coronatijd

Tijdens gesprekken die Brian Brokelman had met diverse ondernemers kwam de vraag naar een lokaal verbindend ondernemersmagazine. naar voren. “Het idee sprak me gelijk aan”,  vertelt hij. “Maar toen kwam corona. Enerzijds gooide het voor ons drieën roet in het eten wat betreft opdrachten die geannuleerd werden. Anderzijds waren we het erover eens dat deze situatie ook kansen bood, tegen de stroom in. Dus besloten we, na een kort overleg waarbij de neuzen snel de zelfde kant op bleken te staan, om te beginnen met Ondernemersmagazine Gemeente Tubbergen.” Uitgangspunt daarbij was Ondernemersmagazine Gemeente Twenterand,. Dit is al enige jaren een succesvol concept in de gemeente Twenterand en werd gestart door Jouke Zomer. Voor het Ondernemersmagazine Gemeente Tubbergen is Zomer verantwoordelijk voor de vormgeving en strategie, Oude Engberink voor het bladmanagement en de redactie en Brokelman voor de acquisitie.

 

Podium voor ondernemers

De verhalen in het magazine zijn heel divers. Brokelman: “Bijzondere verhalen van ondernemers die vertellen wat er schuilgaat binnen de muren van hun organisatie. Maar ook verhalen die ingaan op maatschappelijk

relevante onderwerpen. Zoals over het Sport- en Beweegakkoord Tubbergen. In dit stuk geeft de initiatiefneemster, Statenlid Moniek Kleinsman toelichting. Een ander mooi voorbeeld is een bijdrage over Sterk Techniek Onderwijs Twente met daarin een belangrijke rol voor scholengemeenschap Canisius Tubbergen. Met dit magazine

geven wij bedrijven en organisaties de kans om zich te profileren”, legt de initiator uit. “Daarbij is onze visie om ondernemers te inspireren en te informeren door kennis en kunde te delen. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor het online platform. De uitrol daarvan vindt plaats via www.ondernemersmagazine.nl/tubbergen.”

 

Lancering debuuteditie

Vanaf de aftrap verschijnt het Ondernemersmagazine Gemeente Tubbergen elk half jaar. Het eerste nummer, met een oplage van ruim 2.500 exemplaren, telt 52 pagina’s. Het wordt, gratis, geadresseerd verspreid onder ondernemers in de gemeente Tubbergen. Daarnaast ontvangen diverse organisaties en horecabedrijven het magazine als leestafelexemplaar. De presentatie van de eerste editie vindt plaats op maandagavond 7 september in café-restaurant Fraans Marie in Albergen. Spreekstalmeester Thijs Kemperink is de gastheer.

Op de foto ziet u Brian Brokelman, een van de initiatiefnemers.