Algemeen

OZO (Overijsselse Ziekenomroep) kan dit jaar niet collecteren

TUBBERGEN - Van de basisschool naar de middelbare school. Voor veel kinderen is dit een grote stap. Een intensieve samenwerking tussen de Tubbergse middelbare school en basisscholen moet deze overgang makkelijker maken. 

Maaike Meijer is als docente Nederlands namens het Canisius coördinator van dit project. Ze werkte jarenlang in de bovenbouw van het basisonderwijs en weet dus precies waar de leerlingen tegenaan lopen. Ze is enthousiast over de samenwerking. Het biedt volgens haar mogelijkheden voor meer uitdaging in de bovenbouw én een betere aansluiting van basisonderwijs op het voortgezet onderwijs. “Best bijzonder dat meerdere bassischolen in één samenwerkingsvorm zitten met een middelbare school.”

 

 

Door intensief samen te werken worden leerlingen en hun ouders/verzorgers beter voorbereid op wat hen te wachten staat op de middelbare school. “Niet alleen wat betreft lessen, maar ook op het gebied van gedrag, vaardigheden, mogelijkheden en ‘do’s and don’ts’. Ook wordt kennisgemaakt met enkele docenten van Canisius en dragen de leerkrachten van groep 8 hun leerlingen zelf over aan de toekomstige mentoren. Daardoor kunnen wij sneller anticiperen en eventuele hulpmiddelen inzetten, ten gunste van de leerling. Door dit project leren we van elkaar en worden we innovatiever. Door het bundelen van kennis, expertise en creativiteit zijn we beter in staat om een soepele overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs te realiseren en een krachtig antwoord te geven op actuele vraagstukken. Bijvoorbeeld over de omgang met sociale media.”

 

Omdat de scholen met dezelfde programma’s werken, is de aansluiting bovendien beter voor dyslectische kinderen. “Duidelijk en veilig voor de leerlingen, maar ook zeker voor hun ouders.” Informatieavond Canisius Tubbergen Op donderdag 12 november is er een (online) informatieavond op Canisius Tubbergen. Deze avond is speciaal voor ouders. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.canisius.nl.