Algemeen

Provinciale subsidie voor verbouwing kerk Fleringen

FLERINGEN -  De Provincie Overijssel heeft aan de Stichting Dorpsgebouw in Fleringen een subsidie verleend voor de  uitvoering van fysieke aanpassingen aan het kerkgebouw in Fleringen. Het doel daarvan is om het  kerkgebouw geschikt te maken als multifunctionele locatie waar zorg en ontmoeting kan plaatsvinden, nadat de Heilig Hartkerk aan de eredienst wordt onttrokken volgend jaar. Met de herbestemming kan het kerkgebouw blijven fungeren als verbindend centrum van en voor het dorp.  Dat draagt bij aan een toekomstbestendig en leefbaar Fleringen.

Voorwaarde voor het verlenen van de subsidie is dat de kerk door Fleringen aangekocht wordt van het bisdom. Daarover is nagenoeg overeenstemming bereikt met het bisdom en het parochiebestuur. Momenteel werkt de makelaar aan het opstellen van een koopcontract welke op 31 december ondertekend dient te zijn door het bisdom en de Stichting Dorpsgebouw als toekomstig eigenaar.

De verleende subsidie van 100.000 euro door Provincie Overijssel wordt verleend vanuit het programma Leefbaar Platteland. Ook de Gemeente draagt 10.000 euro bij.

Namens de Provincie Overijssel bracht een delegatie een bezoek aan Fleringen waar gedeputeerde Roy de Witte de beschikking overhandigde aan de Stichting. Namens de gemeente Tubbergen was ook kernwethouder Martin oude Avenhuis aanwezig.