Algemeen

Redactie Op en Rond de Essen: een nieuw gezicht maar op dezelfde voet verder

Albergen / Denekamp - Bijna 33 jaar geleden viel de allereerste editie van Op en Rond de Essen op de deurmat van de huishoudens binnen de gemeente Tubbergen. De redactie was vanaf dag één in handen van wijlen Harrie Oude Breuil, gesteund door zijn vrouw Annie en hun zoons Mark en Frank, onder de noemer Persburo Oude Breuil. Nadat Harrie tien jaar geleden overleed, namen zoon Mark, die in de jaren daarvoor ook al veel redactiewerk voor zijn rekening nam, en zijn vrouw Karin het stokje van de centrale aansturing over. Zij combineren dit met een baan in dienstverband. Een pittige combinatie die veel voldoening geeft maar, vooral na de geboorte van hun kinderen Silke en Tim, ook veel vergt van het jonge gezin. Het maken van een keuze kon niet uitblijven. Daarom is nu besloten om vanaf 1 januari 2020 de redactie over te dragen aan Drukkerij-Uitgeverij Van Barneveld in Denekamp, tevens uitgever van het blad. 

De uitgeverij is van meet af aan betrokken bij de ontwikkeling van Op en Rond de Essen, een weekblad met een oplage die is uitgegroeid tot vijftienduizend stuks. Mark (43) en Karin (42) hebben dan ook alle vertrouwen in de toekomst van de krant. “Na al die jaren zijn wij en Drukkerij Van Barneveld zo met elkaar verweven dat we met een goed gevoel het legaat van mijn vader in hun handen geven”, aldus Mark Oude Breuil.

Samen op zoek naar nieuws
Het was eind 1986 dat Drukkerij van Barneveld opperde om het assortiment huis-aan-huis-bladen aan te vullen met een editie in de gemeente Tubbergen. Rob van Barneveld, eigenaar van de drukkerij, benaderde de ondernemersvereniging in Tubbergen. “Daar werd geadviseerd om Harrie Oude Breuil te vragen voor de redactionele ondersteuning”, blikt Mark terug. “Mijn vader werkte destijds als ambtenaar bij de gemeente Tubbergen en zette zich daarnaast in als correspondent voor de Twentsche Courant. Rob en mijn vader gingen in gesprek en besloten samen in zee te gaan. Op en Rond de Essen was geboren.” Van internet, e-mail en sociale media was in de late jaren tachtig echter nog geen sprake. Voor het vergaren van nieuws moest Harrie dus de regio in. “Samen met ma reden ze door de hele gemeente op zoek naar reclameborden. Voor nieuws over en achter de aangekondigde evenementen zochten ze contact met de desbetreffende organisatie. Zo werd langzaamaan een netwerk opgebouwd.” Ook kwamen er in de verschillende kerkdorpen van Tubbergen inleverpunten voor de kopij. Bovendien werd vaker gebruik gemaakt van de inzet van correspondenten om zo overal in de gemeente ogen en oren te hebben voor de laatste nieuwtjes.

Familiebedrijf
Harrie en Annie verdeelden de taken. Waar Harrie zich bezig hield met de redactie, regelde Annie de administratie en het telefoonverkeer en haalde ze advertenties op bij bedrijven. Maar ook hun zoons Mark en Frank hadden een aandeel in de totstandkoming van het weekblad. Met het verstrijken van de jaren werd Op en Rond de Essen een belangrijk onderdeel binnen het gezinsleven van de Oude Breuils. “Regelmatig hadden we het huis vol zitten”, weet Mark zich nog goed te herinneren. “Mensen belden aan met een nieuwtje of deponeerden briefjes met kopij in de brievenbus. Wanneer tijdens het avondeten de bel ging wisten we het al: daar komt weer een ‘Esje’; een bijdrage voor de rubriek ‘Esjes van de week’ (vraag en aanbod). Frank maakte wekelijks een vast rondje door de gemeente Tubbergen om advertenties en teksten op te halen en hij ging soms op pad om foto’s te maken voor bij de artikelen. Nadat alle kopij was verzameld en geredigeerd voor de deadline op donderdag bracht pa het s’avonds laat of s’nachts naar de drukkerij. Daar wachtte Rob van Barneveld hem op. Het waren echte nachtbrakers!”, memoreert Mark. De krant bracht zoveel verantwoordelijkheid en inzet met zich mee dat het gezinsleven in Albergen werd gepland rondom Op en Rond de Essen. “Annie vertelde laatst: ‘de enige dagen per jaar dat we vrij waren als gezin was met Kerstmis. Dan was het ook echt genieten’”, vult Karin aan. “Het was hard werken maar zeker niet vervelend”, vervolgt Mark. “Als gezin werkten we veel en nauw samen wat ook heel veel mooie momenten met zich meebracht.”

Sneller dan verwacht
De intrede van de computer, begin jaren negentig, was voor het gezin welhaast het ei van Columbus. Door de digitalisering kon sneller en accurater worden gewerkt. Dit leidde tot meer input voor het weekblad en daardoor een meer divers aanbod voor de lezers. Mark was voor het geesteskind van zijn vader inmiddels diens rechterhand. Mark: “Vanaf mijn twintigste hielp ik mijn vader actief mee. Ik heb altijd de wens gehad om Persburo Oude Breuil op termijn over te nemen. Helaas kwam die overname sneller dan verwacht. Pa werd in 2005 ziek en overleed vijf jaar later. Vanzelfsprekend nam ik de werkzaamheden over maar ik had het heel graag nog langer samen met mijn vader willen doen. Dan hadden we de rollen omgedraaid: ik zou verantwoordelijk zijn met pa als rechterhand. Nog altijd vind ik het jammer dat het niet zo mocht zijn. Zelf had hij er ook moeite mee om de krant los te laten. Met name het netwerken en de persoonlijke gesprekken mistte hij.” Maar Harrie zou Harrie niet zijn als hij zijn ‘derde kind’ zonder wijze raad en advies achter zou laten. “Pa drukte mij op het hart om Op en Rond de Essen een laagdrempelige krant te laten blijven met alleen nieuws uit de gemeente Tubbergen. Op die manier is het herkenbaar voor de lezers”, vertelt Mark. “’Houd de formule in stand!’, was zijn dringende advies. En hij had gelijk. Het concept voor het weekblad heeft zich altijd bewezen en staat nog steeds als een huis.”

Ingrijpende keuze
Tien jaar stuurden Mark en Karin met Persburo Oude Breuil het reilen en zeilen van- en voor Op en Rond de Essen aan. Daarnaast werkten zij beiden voor een werkgever. Sinds de komst van hun dochter Silke en zoon Tim is het passen en meten om de zakelijke- en de privé-agenda op elkaar af te stemmen. “De combinatie van alle werkzaamheden en het gebrek aan voldoende tijd voor het gezin vonden we steeds lastiger”, bekent Mark. “Op een gegeven moment moet je dan een keuze maken. We hebben dan ook na lang wikken en wegen besloten om te stoppen met de redactiewerkzaamheden voor Op en Rond de Essen. We informeerden Drukkerij van Barneveld en wierpen een balletje op voor eventuele overname van de redactie per 1 januari 2020. Hierop werd positief gereageerd. De krant blijft dus bestaan.” Na de overname door Van Barneveld breidt Mark zijn werkzaamheden bij Albo Deuren in Albergen uit, Karin blijft werken bij Reinerink Bloemen en Planten in Manderveen.

Vertrouwde formule
“Overname van de redactie lijkt ons de beste optie”, laat Nicole Bolscher - van Barneveld weten. “Wij verzorgen al die jaren elke week al de acquisitie, opmaak en het drukken. Voor de lezers verandert er weinig”, benadrukt ze. “We gaan op dezelfde voet verder. Zowel de naam als de lay-out blijven gehandhaafd. Deze zijn zo ingeburgerd, daar gaan we niet aan tornen. De verspreiding blijft in goede handen van Jumar Verspreidingen uit Albergen.” Wekelijks brengt Drukkerij Van Barneveld zeven huis-aan-huis bladen zelf uit en drukt daarnaast titels voor uitgevers die zelf niet beschikken over een drukpers. Nicole: “Ons team bestaat uit achttien medewerkers. De werkzaamheden die de overname met zich meebrengen, worden vooralsnog overgenomen door onze teamleden. Wel zoeken we mensen die in het gebied wonen die ons van nieuws en tekst kunnen voorzien. We willen dat lezers, ondanks de verandering, hun ‘oude en vertrouwde’ Op en Rond de Essen in de brievenbus krijgen. Daar maken wij ons samen sterk voor.” Tot eind dit jaar kunnen teksten en foto’s in ieder geval nog gewoon naar Persburo Oude Breuil worden gestuurd, mail: info@persburo-oudebreuil.nl of tel. 0546-443232. Vanaf 1 januari 2020 kan men voor teksten en foto’s in Op en Rond de Essen terecht bij Drukkerij van Barneveld in Denekamp, mail: oe@drukkerijvanbarneveld.nl of telefoon 0541-351869. Op de foto ziet u van links naar rechts: Nicole Bolscher - van Barneveld Mark Oude Breuil en Karin Oude Breuil.