Algemeen

Roer gaat om bij Bouwmensen Twente

TUBBERGEN - Bouwmensen Twente gaat samen met het ROC van Twente het onderwijs voor nieuwe leerling-bouwvakkers uit onder meer de gemeente Tubbergen helemaal anders inrichten. Het betreft een pilot van een half jaar. Meest opvallende onderdeel van het experiment is dat de wekelijkse school(theorie)dag wordt ‘opgeknipt’ in twee ochtenden theorieles met aansluitend praktijklessen in de middag. De nieuwe schooldagen zijn bij het opleidingsbedrijf.

Frank Hulskotte uit Albergen, instructeur bij Bouwmensen Twente die het praktijkonderwijs gaat doen.
Na de zomervakantie begint een groep van meer dan dertig gediplomeerde vmbo’ers uit Tubbergen, Twenterand, Dinkelland, Almelo en Borne aan hun BBL-opleiding tot timmerman, metselaar of tegelzetter bij Bouwmensen Twente (opleidingsbedrijf van 70 bouwondernemingen uit Tubbergen en vier andere gemeenten). In de afgelopen decennia gingen die leerlingbouwvakkers één dag naar het ROC van Twente voor theorielessen en vier dagen werken bij een aannemersbedrijf. 
 
In het schooljaar 2020-2021 gaat dat veranderen. De nieuwe leerlingen gaan in hun eerste half jaar niet vier, maar drie dagen werken en volgen twee dagen onderwijs. Niet in een vestiging van het ROC van Twente, maar bij Bouwmensen Twente. ’s Morgens krijgen ze theorielessen van een ROC-docent en  ’s middags wordt de theorie in de enorme instructiehal van Bouwmensen Twente in de praktijk gebracht met hulp van de instructeurs van Bouwmensen. Voor de nieuwe scholing richt Bouwmensen Twente een nieuw, ruim leslokaal in, waarin alle leerlingen (timmerlieden, metselaars en tegelzetters) tegelijk theorieles krijgen. 
 
Het experiment met de nieuwe lesmethode voor de duur van een half jaar heeft alles te maken met het feit dat Bouwmensen Twente niet alleen nieuwe leerlingen krijgt die een BWI (Bouw Wonen Interieur) profiel hebben gevolgd in het vmbo. Het opleidingsbedrijf signaleert al jaren een toenemend aantal leerlingbouwvakkers dat een heel andere vooropleiding genoot, en dus vakvreemd begint. Die laatste groep ontbeert zelfs basisvaardigheden als vakjargon, materiaalkennis en een kennis van een bouwproces. In het nieuwe onderwijssysteem van Bouwmensen Twente maakt de combi van theorie- en praktijklessen deze leerlingen in no time een stuk wijzer. Daarvan profiteren ze direct tijdens hun werkdagen op de bouwplaats en de rest van hun opleiding, is de inschatting van zowel Bouwmensen Twente als het ROC van Twente. 
 
Nog een voordeel
De nieuwe lesmethode moet nog een tweede probleem tackelen, want in de afgelopen jaren is gebleken dat veel leerlingen grote moeite hebben om zelfstandig alle digitale lesstof door te nemen en te doorgronden. Door de theorie klassikaal te behandelen en alle nieuwe kennis gelijk toe te passen in de praktijk, moet het leren eenvoudiger en aantrekkelijker worden.
 
Het opknippen van de wekelijkse lesdag tot de kerstvakantie is een van de onderwijsvernieuwingen die Bouwmensen Twente in Almelo gaat doorvoeren. Binnenkort zal het opleidingsbedrijf ook meer bekend maken over een nieuwe, spraakmakende introductieperiode.
 
Bij Bouwmensen Twente hebben zich al meer dan 30 jongeren uit de gemeenten Tubbergen, Twenterand, Almelo, Dinkelland en Borne aangemeld die timmerman, metselaar of tegelzetter willen worden. Zij treden in dienst bij Bouwmensen Twente en krijgen van meet af aan een salaris conform de cao bouw. 
 
De directie is blij met die aantallen, maar benadrukt dat er nog meer opleidingsplekken zijn en dat er nog altijd grote behoefte bestaat aan jonge vakmensen. 
 
Beducht voor een nieuwe crisis en baanverlies in de bouw zijn ze bij Bouwmensen Twente allerminst. Directeur R. Herman: “Er is sprake van grote woningnood en er moeten honderdduizenden woningen gebouwd worden. Bovendien krijgen alle leerlingbouwvakkers bij ons een werkgarantie voor de duur van de hele opleiding. Mocht een aannemersbedrijf waar ze werken geen werk meer voor ze hebben, zoeken we een nieuwe plek voor ze of hun opleiding wordt voortgezet bij ons in de instructiehal.”
 
Interesse in een (betaalde) opleiding bij Bouwmensen Twente in Almelo? Kijk voor meer informatie op www.bouwmensen.nl of neem contact op via tel. 0546-828052.