Algemeen

Samen sterk

VASSE - Kinderen van de Mariaschool Vasse haalden op 27 maart jl. een bedrag van € 1.972,50 op. De jongere kinderen zamelden geld in middels spaardoosjes en de oudere kinderen deden mee aan de sponsorloop. Het sponsorgeld komt ten goede aan Project Vastenactie 2023 met als doel ‘Veiligheid en onderwijs voor kinderen in Guatemala’.

Witte Donderdag

Nog mooier dan het bedrag verzamelen, is het gevoel om samen iets goeds te doen voor de ander. Het is dan ook geen toeval dat het overhandigen van het bedrag in de kerk plaatsvindt op Witte Donderdag. Ouder Ruel Eppink organiseerde de sponsorloop en overhandigd de cheque aan mevrouw Saris, pastoraal werker binnen de parochie.

Als mevrouw Saris de kinderen vraagt naar de betekenis van Witte Donderdag, ontvangt ze antwoorden zoals; witte wolken, delen met elkaar en Jezus was een goede man.

Het verhaal van Witte Donderdag, waarin het laatste avondmaal wordt herdacht, wordt besproken. Jezus deelt brood en wijn en vertelt dat hij altijd bij zijn vrienden zal zijn. Ook als hij niet meer leeft, zullen zijn vrienden zijn aanwezigheid kunnen voelen. Zo kun je mensen die je moet missen, altijd met je meedragen. De kinderen raken even afgeleid, als zonnestralen de kerk verlichten, door het prachtige glas in lood raam achter het altaar. 

Witte Donderdag is een dag om te delen wat je hebt. De kinderen spreken uit dankbaar te zijn om in Vasse te wonen, waar ze veel hebben; bomen, water, sport, geld. Welke wens hebben ze hebben voor de wereld? Vrede en er voor elkaar zijn. Zoals dat ook naar voren komt in de Samen Sterk week tegen pesten, oneerlijkheid en ruzie. Met de klassieker ‘Geef mij je hand’ wordt het samenzijn bekrachtigd. Hopelijk beklijft de boodschap van vandaag net zo goed als dit deuntje.

Goed doel

Het Project Vastenactie 2023 is een initiatief van de Pancratius parochie, de Plechelmus parochie en Lumen Christi. Inge Kuiphuis, missionair werker uit Geesteren, is bij dit project betrokken. Zij heeft jarenlang gewerkt in Guatemala en heeft hierover gesproken op school.

Het sponsorgeld gaat naar twee projecten gericht op onderwijs. Het eerste is de bouw van een school in de gemeenschap Nueva Primavera, dat Nieuwe Lente betekent. Dit dorpje bestaat uit families van arbeiders die op een koffieplantage hebben gewerkt. Na jarenlange onderbetaling kregen ze uiteindelijk een stuk land. Het dorpje ligt midden tussen de koffieplantages, en naast huizen werd ook een schooltje opgezet, maar met slecht weer kunnen de lessen niet doorgaan. Daarom is het doel de bouw van een adequaat schoolgebouw met permanente toegang tot onderwijs.

Het tweede project is het aankaarten van geweld tegen kinderen op 11 scholen. Dat wordt gedaan via de ontwikkelingsverenigingen in 11 gemeentes. Door geweld bespreekbaar te maken en trainingen te geven aan leraren en ouders willen ze bijdragen aan minder geweld tegen kinderen.

Bijdragen?

Wil je ook bijdragen aan een mooiere wereld? Steun de bouw van een school en de aanpak van geweld tegen kinderen in Guatemala.

U kunt uw bijdrage deponeren in de bussen in de kerk, via de website of een gift overmaken op NL21INGB0000005850, t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. Projectnummer 402164.

Namens de Vastenactie alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.