Algemeen

Twentse boeren luiden de noodklok met ludieke lichtactie

GEESTEREN/HENGELO – Vanuit heel Twente kwamen honderden boeren afgelopen vrijdag samen voor een ludieke lichtactie. Op Plein Westermaat in Hengelo verzamelden zich 450 trekkers die zorgden voor een indrukwekkend schouwspel. Na zonsondergang ontbrandden zij hun lichten zodat er een verlichte trekker met daarboven de tekst ‘Twente = trekker’ ontstond. Met de vredelievende actie luidt de agrarische sector de noodklok. Vanwege de stikstofproblematiek en de op handen zijnde invoering van de voermaatregelen wordt het voor hen bijna onmogelijk gemaakt om hun bedrijf toekomstbestendig te houden. 

Zowel boeren als bezoekers kwamen massaal af op de actie. Voordat tegen tienen ’s avonds de lichten aangingen werden zij toegesproken door actievoerder Jeroen van Maanen, Linda Janssen, voorzitter bij de POV, Producenten Organisatie Varkenshouderij, Boer Frans en spreekstalmeester Wim Bremmer (Stem zonder rem). “Hun boodschap: oproepen tot saamhorigheid en eenheid binnen de gehele agrarische sector, kwam luid en duidelijk over. Daarmee hebben wij onze doelstelling behaald”,  aldus Esther Loohuis, veehouder in Geesteren en lid van de organiserende groep Trotse Twentse Boeren (TTB).

 

Meten met twee maten

Dat de situatie zo langzamerhand onhoudbaar wordt, daar zijn de boeren in Twente het unaniem over eens. Samen maken zij daarom een vuist tegen de beperkende maatregelen die de agrarische sector wordt opgelegd. Melkveehouder Stephan Reuver uit Deurningen vertelt: “Ten eerste ageren wij tegen het zwalkbeleid van de overheid. Met de verscherpte stikstofregels moesten we vorig jaar flink inleveren. Voor de natuur, werd beweerd. Nu wordt de veevoermaatregel ingesteld om de stikstofuitstoot te reduceren voor het ‘vlot trekken’ van de bouw. Over de natuur wordt ineens niet meer gerept. Maar weer zijn wij de sector die moet inleveren”,  klinkt het verbitterd. “Het klopt van geen kant. Zo wordt de stikstofuitstoot op snelwegen berekend tot vijf kilometer. Bij vliegtuigen is dat tot 900 meter, er is niet eens een kerosine-tax,  maar bij boerenbedrijven wordt ‘eindeloos gemeten’. De overheid meet met twee maten en de ‘gewone man’ wordt gepakt. Zo worden de rijken steeds rijker en de armen steeds armer. En dat zorgt voor ontevredenheid en opstand.”

 

Kort geding

Wat de boeren vooral steekt is het gebrek aan gedegen bewijs van de voordelige gevolgen die de voermaatregelen zouden bewerkstelligen. Reuver vervolgt: “Een ambtenaar van het ministerie van LNV, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, maakte een rekenstaatje. De conclusie luidde dat dankzij de besparing in de voermaatregel 75.000 huizen gebouwd kunnen worden. Maar die berekening kan niet worden onderbouwd. Sterker nog, deze zit blijkbaar in zijn hoofd en is nergens terug te vinden. De bewuste ambtenaar is niet bereikbaar voor commentaar en uitleg.”

Actiegroepen spanden daarom een kort geding aan dat eind juli diende. De rechter kon echter geen uitspraak doen wegens gebrek aan documentatie. “Dat is te gek om los te lopen”,  vindt de veehouder. “Ondertussen is ons medegedeeld dat de voermaatregel toch vanaf 1 september wordt ingevoerd. Minister Schouten van het ministerie van LNV vindt de positieve gevolgen namelijk wel voldoende onderbouwd. Voermaatregelen, aangedragen door de landbouw zelf,  die voor een grotere reductie kunnen zorgen, werden van tafel geveegd vanwege de juridische onhoudbaarheid.”

 

Twente = boeren

Volgens de Twentse Boeren horen boeren bij de regio als klompen en kaas bij Nederland. “Mensen vergeten dat wij naast stikstofproductie tevens aan stikstofreductie doen”, informeert Reuver. “Alleen al onze akkers en weilanden nemen veel stikstof op. Terwijl de woningbouw slechts stikstof oplevert. Bovendien onderhouden wij kosteloos het landschap. Daar kunnen mensen van genieten. Want wie gaat er bijvoorbeeld met een tentje kamperen in de haven van Rotterdam? Niemand toch? Daarnaast ruimen we ook nog eens de reststromingen op. Zo wordt onder meer veevoer gemaakt van het restant van suikerbieten na de suikerextractie. Op dit moment voeren wij de dieren zelfs patatsnippers die over zijn vanwege de coronacrisis. Wij zorgen dus voor evenwicht. Boeren bewijzen de Nederlandse samenleving op talloze manieren een dienst. Daar wordt volledig aan voorbij gegaan.”

 

Radeloos maar strijdbaar

“Wat ik het ergste vind, is dat iedereen op de oude voet door kan gaan terwijl wij wéér moeten inkrimpen”, laat veehouder Marcel Vrielink uit Deurningen weten. “Het maakt boeren radeloos. Ik weet dat er in de provincie Drenthe in één gebied binnen twee maanden tijd een aantal boeren zichzelf van het leven hebben beroofd. Zes boeren die het niet meer zagen zitten! Ik heb zo langzamerhand het gevoel dat de overheid ons murw wil maken zodat wij onze bedrijven opgeven. Want onze grond is nodig voor woningbouw, dat is het hele eiereten. Maar wij blijven strijdbaar. Niet voor niets waren wij, Twentse boeren, de eerste groep die op het Malieveld verscheen voor de eerste demonstratie op 1 oktober .”

 

Positief geluid

Ook voor de lichtactie sloegen de boeren de handen ineen. Alleen al vanuit de gemeente Tubbergen vertrokken vrijdagavond 105 trekkers.  Zelfs agrariërs die de actievoorbereidingen waren ontgaan, sloten spontaan aan bij de stoet landbouwmachines richting Hengelo. “De reacties die we kregen waren alleen maar positief”, vertelt Esther Loohuis. “De sprekers hebben onze zorgen en de situatie op dit moment voortreffelijk verwoord. De locatie hebben we tot aan het laatste moment geheim kunnen houden. Wel vroegen deelnemers zich af waarom we voor deze plek hadden gekozen. De bereikbaarheid is goed en veilig”, licht ze toe. “Maar de achterliggende gedachte was vooral dat het terrein vroeger landbouwgrond was. Dat maakte de plek passend bij de actie.”

Trotse Twentse Boeren kijkt met een goed gevoel terug op de ludieke lichtactie. “Wellicht volgen er nog meer”,  laat Loohuis doorschemeren. “We wachten nu even 1 september af, de datum waarop de veevoermaatregel van kracht gaat. Daarna bekijken we wat we gaan doen. Maar opgeven? Dat nooit!”