Algemeen

Vrijwilligers doen werk dat onbetaalbaar is – uitreiking Tubbergen

Onze samenleving draait op mensen, die vaak onzichtbaar heel belangrijk werk doen. De voetbaltrainers, de mantelzorgers, mensen die voor anderen en hun omgeving zorgen zonder daarvoor betaald te krijgen.

De provincie Overijssel wil deze mensen bedanken. Dat lukt niet bij iedereen maar tot en met 7 december zullen 75 vrijwilligers een kleine prijs ontvangen van de provincie Overijssel onder de noemer #ovpontour.

Gedeputeerde Roy de Witte reikte vrijdag 27 november in zijn eigen gemeente Tubbergen drie prijzen uit.

Wethouder Hilde Berning-Evert: “Het klinkt misschien wat cliché, maar het is echt waar: vrijwilligers vormen de hoeksteen van de samenleving. Mensen die zich belangeloos inzetten voor anderen, geven onze samenleving kleur. Voor ons zijn alle vrijwilligers even waardevol, maar met het uitreiken van deze prijzen geven wij het vrijwilligerswerk ook een gezicht. Wij hebben heel veel waardering voor al onze vrijwilligers, zeker in deze tijd van corona, waarbij zij extra flexibel moeten zijn. Heel erg bedankt!”

Kristel Trimbos, Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland ging mee op pad. ‘Als sociaal werker Vrijwillige Inzet ben ik erg blij met deze provinciale waarderingsprijs. We kunnen hiermee de vrijwilligers tonen dat wat zij als persoon of organisatie betekenen voor de inwoners van de gemeente Tubbergen enorm gewaardeerd wordt. Zo leuk om te zien dat deze waardering dan ook echt bij de prijswinnaars gevoeld werd, dat hebben ze dik verdiend!’

De waarderingsprijzen gingen in Tubbergen naar:

Vrijwilligers Fleringen met mekaar
Fleringen met mekaar, initiatief van dorpsraad Fleringen. De dorpsraad is vanuit Fleringen met mekaar een project Vitaal Fleringen gestart. Hierin wordt binnen het dorp door een groep vrijwilligers, de dorpsraad en professionals samen gewerkt aan de vraag: hoe kunnen we de inwoners van Fleringen ondersteunen om vitaal te blijven en positief ouder te laten worden. Ze wensen de veerkracht van de inwoner te vergroten en de eigen regie te laten behouden. In de praktijk leverde dit al een inspiratiemiddag en een rondleiding bij Herickhave op, vinden er 2-wekelijks fietstochten plaats waar de inwoners graag aan meedoen en worden vitaliteitsgesprekken met oudere inwoners van het dorp gevoerd. Het feit dat Fleringers liever kiezen om te doen dan in beeld te willen komen maakt dat dit bijzondere initiatief in de aandacht mag komen.

Vrijwilligers Vereniging Aangepast Sporten Tubbergen
Vereniging Aangepast Sporten Tubbergen (VAST), initiatief van Karel Maathuis. Zij bieden sportmogelijkheden aan voor mensen van 8-99 jaar met een (on)zichtbare beperking/handicap. VAST houdt o.a. wekelijks in de Vlaskoel een sportinstuif. Uit de reacties die ze hebben gekregen waren alle deelnemers erg enthousiast en voorzien ze in een behoefte. Dit initiatief is erg passend binnen de doelen van het lokale sport en beweegakkoord waarbij sport voor iedereen toegankelijk mag zijn.

Daarnaast biedt deze organisatie ook ruimte aan vrijwilligers die in het kader van participatie en inclusie speciale aandacht vragen. Deze partij vormt hiermee een hele mooie schakel voor diverse inwoners en groepen.

Pascal Semmekrot, Geesteren
Pascal Semmekrot uit Geesteren is timmerman en doet veel vrijwilligerswerk: bij de kerk (koster), de voetbalvereniging Stevo (op zaterdag grensrechter van JO13-1 en op zondag onderhoud en leider Stevo 2, in de zomer zorgt hij altijd voor het sproeien van de voetbalvelden (is ook een hele klus met zo’n hete zomer)), de sporthal (onderhoudsklussen wanneer gevraagd) en bij carnavalsvereniging Het Peleton. Hij heeft geholpen bij Samenloop voor Hoop in Tubbergen vorig jaar. Je kunt altijd een beroep op hem doen. Al bovenstaande werk doet hij vele jaren en met veel enthousiasme.