Algemeen

Vrijwilligers Stichting Leergeld Tubbergen in de bloemetjes gezet

TUBBERGEN - Zoals voor eenieder het #stayhome en #blijfthuis impact heeft op de dagelijkse gang van zaken, zo geldt dat ook voor de vrijwilligers van Stichting Leergeld Tubbergen. De stichting heeft deze vrijwilligers daarom in de bloemetjes gezet. In het bijzonder werden de intermediairs en coördinatoren bedankt met een kleurige zomerbloeier.

Leergeld Tubbergen, bloeiende stichting
De stichting, die sinds begin 2018 actief is, heeft als doel het voorkomen dat kinderen die in een armoedesituatie leven, in een sociaal isolement terechtkomen. Voor deze kinderen is het kunnen deelnemen aan activiteiten met andere kinderen, lid zijn van een sportvereniging of muziekschool, niet vanzelfsprekend, maar wél noodzakelijk. Hoe fijn het is ‘gewoon’ mee te kunnen doen, heeft eenieder ervaren in deze coronatijd. Des te beter kan men zich er wellicht een voorstelling van maken, hoe het is om in een sociaal isolement terecht te komen. Stichting Leergeld Tubbergen zet zich in voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar, woonachtig in de gemeente Tubbergen.

Wat kan Stichting Leergeld doen voor inwoners van de gemeente Tubbergen?
De stichting kan deze kinderen hulp bieden. Dit doet zij voor die kinderen waarvan de ouder/verzorger een uit te geven inkomen heeft dat niet hoger is dan ongeveer € 420,- per week voor samenwonenden/gehuwden, of een inkomen van ongeveer € 300,- per week voor een alleenstaande ouder (inkomen lager dan 130% van het bijstandsniveau, prijspeil juli 2019). De hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit een vergoeding voor (keuze): zwemlessen, sportcontributie, een cultuuractiviteit of schoolse zaken.

Doe een aanvraag!
Stichting Leergeld Tubbergen wil álle kinderen graag laten meedoen en daarom kun je ook voor jouw kind een aanvraag doen. Dit hoeft niet persoonlijk maar kan online, via www.leergeld.nl/tubbergen of per mail via info@leergeldtubbergen.nl. Na de aanvraag neemt een vrijwilliger van St. Leergeld Tubbergen contact op en wordt er een afspraak gemaakt. Tot voor kort werd een huisbezoek gepland, waarin de aanvraag werd besproken, maar i.v.m. met de huidige coronamaatregelen zal deze afspraak online zijn. Een intermediair zal in een onlinegesprek de hulpbehoefte inventariseren en de aanvraag verder in behandeling nemen. Indien de aanvraag goedgekeurd wordt, betaalt Stichting Leergeld Tubbergen rechtstreeks de kosten aan de club/vereniging of de betreffende school.

Omzien naar elkaar
In deze periode heeft men meer dan ooit ervaren hoe er in deze gemeenschap omgezien wordt naar elkaar. Stichting Leergeld Tubbergen hoopt dat u ook omziet naar kinderen die opgroeien in armoede en voor hen om hulp vraagt, zodat ook deze kinderen kunnen meedoen. Want: alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen! Wilt u de stichting helpen om meer bekendheid voor haar activiteiten te genereren door de pagina’s op social media te liken en te delen? U vindt Stichting Leergeld Tubbergen op Facebook onder Stichting Leergeld Gemeente Tubbergen en op Instagram onder @Stichtingleergeldgemtubbergen.