Algemeen

Wijk GGD’er in de gemeente Tubbergen van start

TUBBERGEN - In de gemeente Tubbergen is de Wijk GGD’er van start gegaan. Dit op initiatief van de gemeente en de GGD Twente. De Wijk GGD’er is bedoeld om signalen van zorg of overlast vroegtijdig op te vangen en hulp te organiseren voordat situaties uit de hand lopen. Hierdoor kan vaak worden voorkomen dat mensen (meer) in de problemen komen, dat de situatie escaleert of dat er onrust in de omgeving ontstaat. 

Gerhard ter Maat is de aangewezen persoon voor Tubbergen. “Ik ben jaren werkzaam geweest als verpleegkundige in de psychiatrie en nu sinds kort als sociaal verpleegkundige. Dit past dus heel goed in mijn straatje. Juist dat de functie zo laagdrempelig is ingestoken en dat we mensen daadwerkelijk kunnen helpen vind ik heel prettig. Vaak komen we vroeg in beeld en voorkomen daarmee grotere problemen. En dat is fijn”, vertelt Ter Maat.

 

Bepalen wat het beste werkt

“Gerhard gaat dichtbij onze inwoners aan het werk en wanneer hij wordt ingezet gaat hij samen met de persoon in kwestie kijken naar een mogelijke oplossing. Het is niet de bedoeling op voorhand wat op te leggen, maar echt samen kijken naar de situatie en bepalen wat het beste werkt”, vertelt wethouder Berning. Iedereen kan in principe een melding doen bij de Wijk GGD’er wanneer er zorgen zijn. Ook als er sprake is van een onderbuikgevoel dat er iets niet klopt. Ook dan kan de Wijk GGD’er gevraagd worden langs te gaan.

 

Ook melding door organisatie

Naast dat eenieder een melding kan maken als individu, kan ook een organisatie een melding doen. “Woningbouwverenigingen, politie en velerlei andere partijen kunnen ook aankloppen bij Gerhard ter Maat als Wijk GGD’er. Vaak kunnen deze organisaties vanuit hun functie niet wat betekenen voor mensen, maar ze zien wel veel. Deze signalen kunnen ze kwijt bij de Wijk GGD’er. Ook daar proberen we dan escalatie te voorkomen”, licht Berning toe.

 

Contact met de Wijk GGD’er

Zorgen om iemand in uw omgeving? Neem dan contact op met Gerhard ter Maat. Dit kan op werkdagen op 06-50067235 of via g.termaat@ggdtwente.nl.

 

Foto: wethouder Berning en Gerhard ter Maat tijdens het officiële startsein van de pilot.