Natuur & Milieu

Albergse veehouders enthousiast over akoestische wildverdrijvers

ALBERGEN - Afgelopen week zijn in Albergen aan een tiental veehouders die zelf hun gras maaien akoestische wildverdrijvers uitgereikt. De aanschaf en uitgifte is gedaan door de plaatselijke jachtcombinatie Geziet en Klooster. De wildverdrijvers, van oorsprong afkomstig uit Duitsland, zijn aangeschaft via de WBE Tubbergen. 

De akoestische wildverdrijver is een klein apparaatje dat eenvoudig op de voorkant van de trekker kan worden gemonteerd en via een kabel op een elektriciteitsaansluiting van 12 volt in de cabine wordt aangesloten. De hoge toon die de wildredder produceert is van ver te horen en zorgt ervoor dat dieren op de vlucht slaan. Het geluid bereikt minimaal 25 meter. 
 
Aantal slachtoffers reduceren
Het apparaat is ontwikkeld in Duitsland voor het redden van onder andere jonge reeën en hazen. Het gebruik ervan heeft daar al geleid tot 60 à 70% minder maaislachtoffers. De boeren zelf zijn enthousiast; zij kunnen zo tenminste iets doen. “Voorkomen van slachtoffers is vrijwel onmogelijk, maar als we hierdoor het aantal slachtoffers kunnen reduceren, dan graag.” Dat is de mening die alle aanwezigen afgelopen week deelden. Gebleken is dat ook weidevogels en eenden gered kunnen worden door het gebruik van het apparaatje. De resultaten zijn positief. Boeren en loonwerkers geven aan dat ze zien dat vogels inderdaad wegvliegen naar andere percelen als de wildverdrijver wordt gebruikt. Vliegvlugge pullen en broedende eenden kunnen gered worden door het gebruik van de wildverdrijver. Helaas worden jonge pullen niet altijd beschermd, die lopen niet weg maar drukken zich. Ze zijn een makkelijk slachtoffer voor de maaier. Oplettendheid blijft dus belangrijk.
 
Combinatie van maatregelen 
De akoestische wildverdrijver is één middel. Er is echter meer nodig. Van binnen naar buiten maaien, bijvoorbeeld. Het perceel voor het maaien goed inspecteren of het plaatsten van vlaggen of witte zakken. Zelfs het plaatsen van ballonnen heeft effect. Maar geadviseerd wordt om dit een dag voor het maaien te doen. Dan is de kans het grootst dat in ieder geval reeën het perceel mijden. Een verscheidenheid aan maatregelen zorgt voor minder slachtoffers en geeft ook nog eens een positief effect op de weidevogelstand. En dat is waar iedereen het voor doet. 
 
Terugkoppeling
Combinatie Geziet en Klooster dankt de veehouders voor hun betrokkenheid en welwillendheid om tijdens het grasmaaien dit eenvoudige apparaat te gebruiken. Ook zijn de veehouders bereid hun bevindingen terug te koppelen naar de combinatie, zodat het resultaat van het redden van wild ook enigszins in beeld is.