Natuur & Milieu

Eerste kievitsei gevonden in de gemeente Tubbergen en obstakel voor kuikens geslecht

GEMEENTE TUBBERGEN - Het 1e kievitsei van de vogelwerkgroep Geesteren is onlangs gevonden door lid Gerard Grootelaar op het land van Kruse. Op de foto staat de trotse vinder Gerard Grootelaar.  Achter van van links naar rechts, bestuurslid en gebiedscoördinator Harrie Nobbenhuis,  Gerards zoon Marcel en bestuurslid Theo Lohuis.Gerard, van harte gefeliciteerd met jouw vondst, je was iedereen voor. Want dit is niet alleen het 1e gevonden kievitsei van de vogelwerkgroep,  maar ook van de gemeente Tubbergen!

Obstakel voor kuikens geslecht

Tussen de percelen van Bas Haarhuis en het unieke gruttoland van Chiel Kamphuis leggen vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Geesteren duikers in een watergang. Dit gebeurt in overleg met het waterschap Vechtstromen.

Een nieuwe samenwerking ontstaat  om de kievit- en gruttokuikens een nog betere kans te geven om hun jongen vliegvlug te krijgen. De kuikens kunnen moeilijk of bijna niet uit de watergang klimmen en dreigen te verdrinken of verhongeren ook omdat ze soms niet sterk genoeg zijn.

Loonwerker Wesselink uit Manderveen en Andre Haarhuis begonnen woensdag 9 maart jl. met het uitvoeren van het werk. Weer een mooie stap is de Vogelwerkgroep verder in het redden van de weidevogels in en rond de vier plasdrassen en enkele greppelplasdrassen bij Manderveen, Langeveen en Geesteren.