Natuur & Milieu

Natuurorganisaties geven met excursie toelichting op herstel Springendal en Dal van de Mosbeek

MANDER - In de natuurgebieden Springendal en Dal van de Mosbeek wordt momenteel hard gewerkt aan natuurherstel en het versterken van de biodiversiteit. De boswachter van Staatsbosbeheer en beheerder van Landschap Overijssel nodigen belangstellenden van harte uit om op zaterdag 25 mei de werkzaamheden van dichtbij te bekijken. De periode van het broedseizoen wordt door natuurorganisaties en de provincie Overijssel benut om de belangen tussen biodiversiteit en het klimaat goed af te wegen. Er wordt in deze rustperiode niet gekapt. Andere werkzaamheden gaan wel door, want het werken aan biodiversiteit en een gezond natuurgebied blijft onverminderd urgent. 

Na de drukbezochte excursies in maart dit jaar (foto) gaan de boswachters op zaterdag 25 mei opnieuw het gebied in met omwonenden. Dit biedt kans aan geïnteresseerden die er vorige keer niet bij konden zijn om een toelichting te krijgen op de natuurherstelwerkzaamheden. In de ochtend (09.30-11.00 uur) wordt gestart met een excursie door het Springendal. In de middag (13.00–14.30 uur) vindt een excursie plaats op de Manderheide. Aanmelden voor een wandeling naar keuze kan via springendal@staatsbosbeheer.nl. Graag aangeven met hoeveel personen wordt deelgenomen en voor welk gebied de aanmelding is. De deelnemer ontvangt dan een bevestiging met de exacte vertreklocatie. 
 
Natuurherstel Springendal 
In het Springendal zijn de werkzaamheden ver gevorderd. Op diverse plekken zijn bomen verwijderd om verbindingen te maken naar omliggende natuur. Dit maakt het voor insecten en reptielen, zoals het vliegend hert en de zandhagedis, gemakkelijker om zich te verspreiden door een groter en voedselrijk leefgebied. In de komende maanden plant Staatsbosbeheer bomen en struiken die het kleinschalige Twentse cultuurlandschap versterken. 
 
Natuurherstel Manderheide 
Op de Manderheide heeft Landschap Overijssel ook natuurherstelwerkzaamheden gepland. Op verschillende plekken maakt bos in dit gebied plaats voor een afwisselend heidelandschap met jeneverbes, bomen, graslandjes, hakhout en wat kleine poelen voor kamsalamanders. Zoveel mogelijk bijzondere bomen, oude hakhoutstoven en houtwallen worden gespaard. Het bos van de Marke Drieschicht blijft intact. Ook in de Manderstreu - een unieke laatmiddeleeuwse keuterboerenenclave - wordt niet gekapt, maar worden waar nodig juist de oorspronkelijke structuren hersteld.