Natuur & Milieu

Nieuw paradijsje voor kieviten

GEESTEREN - Het aantal kieviten is vertienvoudigd in de afgelopen vijf, zes jaren in de Engertsdijksvenen. Dat schrijft oud-boswachter Geert Euverman. Hij is bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Veldbiologie en schreef onlangs een samenvatting van alle tellingen in 2021. Vrijwilligers zagen er 41 kieviten en dat is een prachtig record, aldus Euverman.

Spectaculair

"Dit is het meest spectaculaire resultaat sinds het begin van de herinrichting van dit Natura2000 gebied", schrijft Euverman in zijn nieuwe jaarverslag. "Veel bomen verdwenen. Het veen is weer echt een nat gebied geworden. En daar voelen de weidevogels zich thuis." Een recordaantal tureluurs vestigde zich er vorig jaar. In totaal 9 stuks. Wulpen kwamen mondjesmaat weer voor. Twee slechts. De veldleeuwerik (14), gele (15) en witte (7) kwikstaart, de geelgors (47) en de graspieper (38) deden het veel beter.

Nat

Staatsbosbeheer  werkt al enkele jaren aan de nieuwe inrichting van De Engbertsdijksvenen. Veel bomen en struiken verdwijnen. Het gebied is veel natter geworden nadat nieuwe dammen het water tegenhouden.  Het verwijderen van de berken ging vorig jaar nog door in de Engbertsdijksvenen. Het werk is pas in 2024 helemaal klaar.  In het voorjaar van 2021 stonden  grote delen plasdras onder water door het natte voorjaar. Dat was gunstig voor de weidevogels.

Kaal

Alle nieuwe beheermaatregelen veranderden het veen zeer in de afgelopen vijf jaren. Het Engbertsdijksvenen is veel kaler geworden. "Je kunt nu soms kilometers ver kijken. Er is een totaal ander, veel natter landschap ontstaan." Volgens Euverman valt de verandering het meest op als je het veen binnenwandelt vanuit Kloosterhaar. "Waar je een paar jaren geleden  nog in het bos liep is nu het patroon van dammen en slenken te zien." Dit is in de jaren tachtig aangelegd, om de toen heersende muggenplaag te onderdrukken.

www.vogelwerkgroepgeesteren.nl

Foto's en tekst: Marcel Tettero