Sport & Vrije tijd

Bestuur STEVO op zoek naar structurele inkomsten

GEESTEREN - Het algemeen bestuur van STEVO heeft tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering aan de leden gevraagd om mee te denken over de vraag hoe er structureel meer geld gegenereerd kan worden. De Crowdactie die in 2014 in het leven werd geroepen voor de donateursactie, brengt ieder jaar minder op. Het is noodzakelijk dat dit gat weer wordt opgevuld.

De leden kwamen met diverse voorstellen waarmee het bestuur aan de slag zal gaan. “Willen we een actie laten slagen, dan moeten we dat met alle leden oppakken. Het is belangrijk hen te bewegen om actie te ondernemen, hoe moeilijk dat ook is. Vanavond kunnen we meningen delen en kan een beslissing breed gedragen worden. We moeten er samen voor zorgen om deze mooie club te behouden”, aldus STEVO-voorzitter Eddy Droste. 

Voorstellen en suggesties

De voorzitter zei tijdens zijn welkomstwoord ook blij te zijn met de aanwezigheid van vele leden, ereleden, erevoorzitters, leden van verdienste en ook hoofdsponsor CombiGlas. “Jullie kunnen allen een eigen inbreng hebben bij de club. Wij staan open voor alle voorstellen en suggesties om de vereniging nog beter te laten functioneren.”

Prima resultaten

Droste gaf aan trots te zijn op de prestaties van het afgelopen seizoen. STEVO 1 presteerde goed in de eerste klasse, STEVO 2 werd kampioen en promoveerde naar de hoofdklasse. STEVO 3 handhaafde zich prima en STEVO 4 werd tweede achter kampioen Reutum 2. Samenvattend waren het prima resultaten van de selectie-elftallen.

Ontvallen leden

Ook de kampioenschappen bij de jeugd werden gememoreerd door Eddy Droste. “De jeugd, leden, vrijwilligers en allen die iets voor STEVO betekenen zorgen ervoor dat wij kunnen genieten.” Aan het eind van zijn betoog werd stilgestaan bij de leden die STEVO ontvallen zijn het afgelopen jaar. Dat waren Gerrit Wesselink, Harrie ten Velde en Johan Minkjan.

Kort jaarverslag

Secretaris Bert Maathuis hield zijn keurige jaarverslag kort. “Aan de competitie werd deelgenomen met negen seniorenelftallen en één zaalvoetbalteam. De activiteiten pubquiz, Oktoberfest en het FIFA toernooi waren een doorslaand succes. Helaas moest het Wesselink-Buunk voetvolleytoernooi door slechte weersomstandigheden worden afgelast. Vermeldenswaardig is dat STEVO een trainingsveld heeft omgeturnd tot een speelveld waardoor op vier velden tegelijk wedstrijden kunnen worden gespeeld. Voor het project ‘fit en vitaal’ is subsidie ontvangen, hiermee kan de werkgroep verder aan de slag. Eens in de drie weken wordt een wandeltocht gehouden. In de toekomst staan er meer activiteiten te gebeuren.”

Vervanging kunstgrasveld

Penningmeester Leon Kroeze zei dat de kantineomzet het afgelopen seizoen iets was gestegen. Een financiële tegenvaller was de afgelasting van het Wesselink-Buunk voetvolleytoernooi. De sponsor- en contributie inkomsten lieten een kleine daling zien en ook de opbrengst van de Crowdactie viel tegen. Bovendien kan STEVO geen BTW meer terugvorderen op aanschaf van diverse goederen. Positief was de opbrengst van de flessenactie en de opbrengst van de hulp bij het CSI Concours. Samenvattend sprak de penningmeester over een stijgende lijn van de brutowinst. Voor de komende jaren staat een grote investering op stapel; dat is de hoofdlaag van het kunstgrasveld waarvan de kosten € 150.000,- bedragen. De huidige mat kan nog ongeveer vier jaar mee. “STEVO zorgt voor een spaarpotje van € 50.000,- en met acties moet nog ongeveer € 50.000,- worden opgehaald ter vervanging van het kunstgrasveld”, benadrukte de penningmeester. Voor het komende seizoen heeft Leon Kroeze opnieuw een positief resultaat begroot. 

Bestuursverkiezing

De kascommissie Miranda Geerdink en Ruben Kleijssen waren zeer te spreken over de boekhouding van de penningmeester. “Helder en duidelijk”, was hun oordeel. Ruben Kleijssen wordt door Marco Dijkhuis vervangen voor dit lopende seizoen. Bij de bestuursverkiezing werd vicevoorzitter Charel Nijhuis met algemene stemmen herkozen. Thomas Steggink van STEVO 2 mocht dit jaar de Anton Voorhuiscup in ontvangst nemen met in totaal 31 doelpunten. Voorzitter Eddy Droste zei te hopen dat de goalgetter ook in het eerste elftal zijn vaardigheden nog een keer laat zien.

Nieuwe ontwikkelingen

“Voetbal wordt maatwerk bij STEVO”, aldus Eddy Droste na de pauze. "Het zaterdagvoetbal, de Dames 7 tegen 7, het 35+ voetbal en de moeder/damestraining zijn nieuwe ontwikkelingen bij STEVO. Dat betekent voor elk wat wils. We zien steeds meer vormen van voetbal en STEVO gaat hierin mee.”

Multifunctioneel sportgebouw

STEVO en Stichting sporthal De Ransuil zetten in op een nieuw multifunctioneel sportgebouw; bewegingsonderwijs en sport in een nieuwe sporthal en zorggebouw. Het is een ambitieus plan wat nog in de kinderschoenen staat, maar op termijn meer onder de aandacht zal worden gebracht.

Opnieuw een mooi seizoen

Bij de mededelingen werd gevraagd om STEVO op Social Media niet in diskrediet te brengen. Rokers krijgen een speciaal plekje op het terrein. Over de exacte plek, misschien bij de omroeptoren, wordt nog nagedacht. Aan een dak boven het tassenrek wordt gewerkt. Het project ‘fit en vitaal’ wordt dit seizoen verder uitgewerkt. Er wordt onder andere gedacht aan walking footbal. Tevens werd de leden verzocht om niet met glaswerk langs het veld te gaan staan. Mariëlle Oude Wesselink wordt de nieuwe omroepster bij de wedstrijden van STEVO 1 op de zondagmiddag. Aan het eind van de vergadering hief Eddy Droste samen met de aanwezige leden het glas op opnieuw een mooi seizoen. Op de foto ziet u rechts topscorer bij de senioren Thomas Steggink samen met voorzitter Eddy Droste