Sport & Vrije tijd

De eerste zaterdag in november… Takkenweer….?

VASSE - Regen, regen en nog eens regen. Na twee erg droge jaren op rij is met name de natuur er aan toe om de reserves qua water in sloot, beek en ven weer eens aan te vullen en uiteindelijk ook de grondwaterstand weer wat omhoog te krijgen. Echter, diverse coördinatoren van natuurwerkgroepen dachten er met name de eerste zaterdag in november iets anders over. Op de kalender staat namelijk de Landelijke Natuurwerkdag ingekleurd. Als je de gordijnen opent zie je liever optrekkende mistflarden, ochtenddauw op de berken, vliegden en heide. Helaas, geen ochtenddauw, maar dikke regendruppels en een telefoon die een paar keer rinkelt en zoemt, de eerste afzeggingen van vrijwilligers komen binnen. Daar de weersvoorspellingen vanaf een uur of negen redelijk optimistisch zijn gaat de ‘Takoudste’, coördinator van de natuurwerkgroep De Wandelende Tak toch op weg, voorzien van onder andere kannen koffie.

Op het erf van de familie Oude Luttikhuis aan de Roezebergweg in Nutter stampen we in de plassen en aanschouwen we de grijze wolken waar geen eind aan schijnt te komen. De schuur wordt als tijdelijk onderkomen ingericht voor de ontvangst van de vrijwilligers die zich deze dag gaan inzetten om de natuur weer een beetje mooier te maken. De eerste vrijwilligers arriveren en langzaam ‘druppelt’ het onderkomen vol. De koffie en koeken vinden gretig aftrek. Uiteindelijk zijn er elf vrijwilligers die de uitdaging toch aangaan. Gelukkig zijn er ook een drietal vrijwilligers van de partij die voor de ‘Tak’ nog niet eerder, of incidenteel, actief zijn geweest. Duimen dat dit blijvers zijn en zich regelmatig gaan aanmelden en uiteindelijk tot de vaste kern van de natuurwerkgroep gerekend kunnen gaan worden.  

Belangrijk werk

Na de koffie, kennismaking en motiverende openingswoorden is het tijd om aan de slag te gaan. De schuurdeuren zwaaien open, werkhandschoenen en spades komen te voorschijn. De zaag en takkenschaar worden niet gebruikt. Het effect van de werkzaamheden is groter als de vliegden en berk met wortel en al wordt uitgestoken in plaats van zagen of knippen net boven het maaiveld. Met het openen van de schuurdeuren trekt als donderslag bij heldere hemel ook de lucht open, de donkere wolken zijn verdwenen en ingeruild voor lichtgrijze, met hier en daar zelfs blauwe plekken, een voorzichtig zonnetje laat zich af en toe even zien. Uiteindelijk zijn het heerlijke  weersomstandigheden welke hebben geleid tot een mooie, geslaagde werkdag. In de loop van de ochtend meld ook de gebiedsbeheerder van Landschap Overijssel, de heer Staudt zich. Hij benadrukte hoe belangrijk de activiteiten, hoe kleinschalig ook, van de diverse natuurwerkgroepen zijn als onderdeel van het totale natuurbeheer. Zo rond lunchtijd rondkijkend is er ongeveer een vijfhonderd vierkante meter heide geschoond van de opgroeiende berk en vliegden. Het open karakter van dit gebeid is voorlopig voor dit deel van de heide weer zeker gesteld. Tijdens de lunch deden de vrijwilligers zich de geserveerde soep zeer goed smaken. Een dag in de buitenlucht vol met activiteiten maakt hongerig, zo bleek.

Vasserheide en Vassergrafveld

Werkzaamheden op deze speciale natuurwerkdag vonden plaats op de Vasserheide en Vassergrafveld, een prachtig, kleinschalig natuurgebied van de Vereniging Oudheidkamer Twente, in beheer bij Landschap Overijssel. Als  berken en vliegdennen niet regelmatig uit de heide worden verwijderd dan zal dit gebeid zijn open karakter verliezen en op den duur overwoekerd worden door deze boomsoorten. Namens Landschap Overijssel, Landschapsbeheer Nederland en de coördinator van De Wandelende Tak nogmaals dank voor één ieders inzet en betrokkenheid. Ook een dankwoord aan Wilmien Haverkamp voor haar komst, openingswoord en inzet. Natuurlijk de familie Oude Luttikhuis niet te vergeten,  die bij elke Natuurwerkdag op de Vasserheide belangeloos haar schuur en erf ter beschikking stelt als verzamel- en rustpunt.

Ook op Herinckhave

Zoals voorgaand reeds genoemd is er door de inzet en inspanning van de vrijwilligers weer een groot gebied ‘geschoond’. De foto’s, gemaakt door taklid Janine van de Linde geven wat dat betreft een aardig beeld. Het uiteindelijke doel, de totale heide vrij maken van berk en vliegden lukt helaas niet in één dag. Later in het winterseizoen worden de werkzaamheden voortgezet. Voor De Wandelende Tak staat op 23 november de volgende natuurwerkdag op de kalender, locatie is dan landgoed Herinckhave. Nieuwsgierig en wilt u ook eens deel te nemen….. ? Aanmelden kan via willem.vd.berg61@gmail.com.