Sport & Vrije tijd

Jan Veldhuis levert beste plaatje voor fotowedstrijd ‘Mijn heilige plek’

ALBERGEN - Stuur een foto in met jouw heilige plek en geef aan waarom die plek voor jou heilig is. Het was de opdracht van de fotowedstrijd ‘Mijn heilige plek’, die de H. Pancratius parochie afgelopen zomer uitschreef. De jury kon veertien inzendingen tegemoet zien. Elke foto gaf een inkijkje in het leven van de fotograaf met zijn of haar eigen levensverhaal, met zijn of haar heilige plek. En die plekken waren zeer divers.

Indrukwekkend waren de verhalen die de foto’s toelichtten. De inzenders gaven onder andere het volgende weer: Over de dagbehandeling Weldam in het Meulenbelt in Almelo: ‘Dit is een plek waar warme liefde aanwezig is, een luisterend oor. Een plek waar men elkaar steunt en bemoedigt.’ En dan de eeuwenoude Kroezeboom: ‘Een boom die inspireert, die letterlijk een steun is voor mensen in zware tijden en waarbij nog regelmatig een kaarsje wordt gebrand.’ Maar ook de prachtige herinnering aan een plek waar niets én toch ook alles was, werd vastgelegd. Daar te wonen en te spelen, wetende dat het toen goed was. Een veilig thuis waarvandaan alle avonturen beginnen en eindigen was weer voor een ander heilig. En een tuin waarin een vlinder wordt ervaren als boodschapper van God. Een andere plek waar troost, geloof, kracht en liefde voelbaar is, is een familiegraf met daarop een piramide met de as van een dierbare, wijzend naar de hemel. Een foto van de grafheuvels in Mander met meer dan twaalfhonderd jaar geschiedenis is eveneens een stille heilige plek. Net als een prachtig landkruis dat als baken fungeert en een plek is om even in contact te treden met God. Tot rust komen kan ook bij het Mariakapelletje aan het kanaal Almelo-Nordhorn, hier kun je gedachten even laten gaan om daarna je weg weer te vervolgen. Een plek waar vele mensen met regelmaat even naar toe gaan. Heilig voor velen.

 

Verbinding
Een plek die symbool staat voor verbinding met de natuur, waar water, zand, hemel en mens met elkaar verbonden zijn ligt op de grens van Nederland met Duitsland. Hier wordt stilte  ervaren en spreekt de puurheid van de natuur.

Verbinding was het sleutelwoord van een andere inzending. Verbinding op een plek die vertrouwd is, waar gezin en familie aanwezig zijn, gewoon het alledaagse, dat raakt je diep van binnen. Het beeld van het Lam Gods op een plek in de marge, maar wel rust en vertrouwen uitstralend. Het beroerde mensen en ze betraden met andere ogen een nabijgelegen kerk. Ook in Italië, in Lucca kun je geraakt worden. Het klooster van de heilige Gemma werd een ervaring op een plek die nooit vergeten wordt. Of de stilte van de avond aan een verlaten strand met alleen het ruisen van de zee. Eenieder werd bedankt voor het deelnemen aan de wedstrijd en zij kregen allen per inzending een mooie kaars met het logo van de parochie overhandigd, want eigenlijk zijn zij allen winnaars.

 

‘Het landkruis’
De foto die er uiteindelijk voor de jury het meest uitsprong en de winnaar is geworden is de foto van ‘het landkruis’ van Jan Veldhuis uit Vasse. Bijzonder aan deze foto is de diepte, de lagen die je erin terugziet. Maar ook de frisgroen/gele brem op de voorgrond. Het Christusbeeld in de zon, dat daardoor erg mooi uitkomt. De donkere bomenrij daarachter en op de achtergrond de mooie blauwe lucht. En natuurlijk het verhaal dat de foto toelicht. “Dit landkruis, dat prachtig gesitueerd is aan de Hooidijk met uitzicht over de Hezinger Es, is in zekere zin een baken voor mij geworden. In 1953 waren mijn ouders, die op een steenworp afstand woonden, aanwezig bij de inwijding. Van hen kregen wij toentertijd de boodschap mee om een kruisje te slaan, als wij er langs kwamen. Na verloop van tijd sloeg ik geen kruisje meer , maar prevelde ‘Met God’ of een ander gebedje. Ook nu nog dank ik soms voor het een of ander of vraag om iets”, licht Veldhuis zijn foto toe. In de 2014 – in de Goede  Week – maakte hij de foto, waarin de symboliek van de kruisdood is vastgelegd. “Achter het kruis is de natuur nog dood, maar voor het kruis begint de brem in al haar pracht te bloeien. Al met al een prachtig symbool, dat er leven is na de dood.” De foto’s zijn vanaf nu zes weken in de kerk in Albergen geëxposeerd. Daarna verplaatst de expositie zich middels een rondgang door de andere kerken van de H. Pancratius parochie.


Reacties

Mooi stukje en een mooie foto.

Zeer verdiend, helemaal als je ziet wat Jan allemaal doet en heeft gedaan voor de parochie en voor Vasse.

C H A P E A U   !!!!!!!!!!