Sport & Vrije tijd

Kantine SV Vasse puilt uit tijdens algemene ledenvergadering

VASSE - De kantine van SV Vasse puilde donderdagavond 26 september uit tijdens de algemene ledenvergadering. Vertegenwoordigers van alle voet- en handbalteams, ereleden, de VUT-ploeg en andere belangstellenden; velen waren benieuwd naar wat voorzitter Björn Egberts te vertellen had.

Voor aanvang van de vergadering werd stilgestaan bij de leden en supporters van SV Vasse die de club zijn ontvallen. Vervolgens was er een terugblik op het seizoen 2018-2019. De rolverdeling van de voorzitters van de diverse commissies was hierbij nieuw. Kort en bondig werd verslag gedaan van de activiteiten en doelstellingen. Veel leden waren vooral benieuwd naar de voortgang van de complexherinrichting. Over het algemeen is er veel enthousiasme, mits er een gezonde financiële basis is om de herinrichting te kunnen realiseren. 

Jubilarissen
Tijdens de vergadering kregen de volgende leden een speldje vanwege hun 25-jarig lidmaatschap: Benno Scholte op Reimer, Thijs Diepenmaat, Christiaan Geers, Rob Kempers, Walter Kemna en Han Damhuis. Rik Paalhaar was afwezig en krijgt zijn speldje alsnog thuis opgespeld. 

Erelid Martin Hemmer
Tijdens het 25-jarig jubileum werd Martin Hemmer reeds geridderd en voorgedragen als erelid van SV Vasse. Martin is vanaf het begin betrokken bij VMC als voorzitter, wedstrijdsecretaris, trainer, leider en scheidsrechter. Hij vervult nagenoeg elke taak of heeft deze in het verleden reeds vervuld. Ook voor SV Vasse is Martin van enorme waarde. Momenteel is hij nog actief als assistent-scheidsrechter en leider van het tweede elftal. Om erelid te worden was een stemming tijdens de algemene ledenvergadering noodzakelijk. Martin kreeg een enorm applaus en daarmee werd zijn erelidmaatschap bekrachtigd. 

Lid van verdienste Mark Brunninkhuis
Mark Brunninkhuis stopte na het afgelopen seizoen met een groot aantal van zijn taken voor VMC (trainer, leider, scheidsrechter). Hij is inmiddels verhuisd naar Wierden en gaat zich daar inzetten voor Juventa. Mark was jarenlang een zeer betrokken trainer en leider, maar hij deed méér. Hij was onder andere kartrekker van de kampcommissie en de commissie seizoenafsluiting. De benoeming tot Lid van Verdienste was geheel terecht.

Woorden van dank
Een speciaal woord van dank werd uitgesproken aan de familie Egberts. De familie is jarenlang een betrouwbare en loyale hoofdsponsor geweest en zal in de toekomst verbonden blijven als stersponsor. Tijdens de rondvraag werden de nieuwe terrasdeuren gedemonstreerd door Gerard Braakhuis en sprak Lex Lansink zijn waardering uit aan de VUT-ploeg. Het bestuur blikt terug op een geslaagde algemene ledenvergadering en kijkt vol vertrouwen uit naar de toekomst.