Sport & Vrije tijd

Keizerkampioen Theo Keemers & Zn al decennialang aan de top

GEESTEREN - In het landelijke weekblad voor postduivenliefhebbers ‘Neerlands Postduiven Orgaan’ van 10 februari 1988 staat in een reportage van drie pagina’s beschreven hoe de gebroeders Johan en Theo Keemers het generale kampioenschap van de toenmalige afdeling G met als werkgebied Twente-Achterhoek tegen ruim 2500 leden behaalden. Veertien jaar daarvoor in 1974 waren de gebroeders gestart met de duivensport. Hun eerste grote kampioenschap was geen incident. Integendeel zelfs, want de successen bleven zich door tomeloze inzet  opstapelen. In 1993 trok broer Johan zich vanwege de start van een eigen bedrijf terug uit de combinatie. Theo vormde vervolgens met zijn zoon David een nieuwe combinatie. 

Theo woont met zijn vrouw Francien op enkele honderden meters afstand van het kanaal Almelo-Nordhorn. Alom een waar eldorado. De Albergenaar zelf met fonkelende ogen aan het woord: “Als kind had ik al grote interesse voor alles wat zwom, kroop, sprong, liep of vloog. Achter het ouderlijk huis groef ik eigenhandig een vijvertje en maakte een eenvoudige ren. Trots als een pauw was ik als ik onder andere stiekum gevangen goudvinken, sijsjes, groenlingen en keepen aan mijn verzameling kon toevoegen. Het vangen van en daarna verzorgen van dieren was mijn lust en leven. Zo leerde ik al vroeg met dieren omgaan.” 

 

Liefhebber - hok - duiven
In de vele reportages van top duivenliefhebbers wordt de invloed van de drie-eenheid ‘liefhebber – hok – duiven’ bijna altijd uitgebreid beschreven. Het hok hoeft van architectuur absoluut niet fraai te zijn. Duiven hebben licht en volop frisse lucht nodig, tocht en vocht zijn principieel uit den boze. De duiven moeten zich er bij elk weer zonder bij te verwarmen op thuis voelen. De kwaliteit van de duiven speelt uiteraard ook een rol, maar zo langzamerhand zitten op alle hokken vaak meer dan bruikbare duiven. Het is de liefhebber die als coach zorgt voor een goed klimaat op het duivenhok, aangepaste voeding en optimale training van de duiven. De praktijk leert dat ook binnen de duivensport geldt dat ‘velen zijn geroepen, maar weinig zijn uitverkoren’. 

 

Uitgevlogen
Inmiddels zijn de drie kinderen van Theo en Francien uitgevlogen. Zoon David verzorgt nog enkel de duiven als zijn ouders meer dagen achtereen uithuizig zijn. De dagelijkse verzorging van de duiven is geheel in handen van Theo, maar heeft daarin zeker een onvoorwaardelijke steun van Francien. Zij draagt er mede zorg voor dat de drie bekende r’s, die staan voor reinheid, regelmaat en rust, niet alleen binnenshuis maar ook op het duivenhok in de volle breedte worden gehanteerd. 

 

Olympiades
Om de twee jaar wordt door de internationale bond van postduivenhouders (FCI) een olympiade georganiseerd. Deze vindt de laatste jaren immer plaats in een van de Europese landen, omdat hierbinnen vrij vervoer van postduiven mogelijk is. Zo werden de duiven van Keemers geselecteerd voor de olympiades in Poznan-Polen (2x), Oostende-België, Boedapest-Hongarije en Nitra-Slovenië. Theo heeft inmiddels een stam duiven opgebouwd, die niet enkel fantastisch vliegen maar ook wat lichaamsbouw betreft aan de gestelde standaardnormen voldoen. Dit heeft er toe geleid dat op de laatste vijf olympiades steeds een of meer duiven van de combinatie tot de zestien geselecteerden duiven van Nederland behoorden. 

 

Successen
De vader-zoon combinatie trok meteen de successen van de eerdere combinatie door. Niet elk jaar absolute top, maar altijd bij de kampioenen. Op de cover van het bovengenoemde ‘Neerlands Postduiven Orgaan’ van 9 april 2004 staat een prachtige foto van Theo en Francien als generaal kampioen van de concourscommissie ‘De Twente Rand.’ Inmiddels is de combinatie door hun prestaties meer dan bekend binnen de Nederlandse postduivenliefhebbers. 

 

Keizerkampioen 2019
In 2016 meldde de combinatie zich aan als lid van Postduivenvereniging De Gevleugelde Tukkers in Geesteren. Na vier jaar mogen zij zich nu voor het eerst keizerkampioen noemen. Door zowel aangewezen als onaangewezen als beste hok te eindigen in de eindstand werd het keizerkampioenschap met voorsprong behaald. Ook in het nieuw gevormde samenspel Almelo-Gemeente Tubbergen deed de combinatie nadrukkelijk van zich spreken met respectievelijk plaats twee en drie onaangewezen en aangewezen generaal.

 

Beperking 
Na afloop van het seizoen vallen de duiven snel en zwaar in de rui door hun grote veren, dekveren en dons te wisselen. Dit kost ze veel energie. Voor de duiven is het dan goed om dagelijks te laten trainen om hun conditie te bewaren. Echter wordt het voor de duivenhouders steeds moeilijker om in de herfst en winter hun duiven open hok te geven, omdat de roofvogels (onder andere havikken en sperwers) massaal op jacht gaan naar postduiven. Vooral in de boomrijke woonomgeving van Theo Keemers is dit een ware plaag en vallen elk jaar menig duif van hem ten prooi aan deze roofvogels. De duiven worden nu beperkt losgelaten voor een bad in een afgesloten ren voor het hok.   

 

Feestavond
In vervolg op de ereboog die na afloop van de laatste wedvlucht 2019 aan de Looweg werd geplaatst zal de combinatie Keemers komend weekend in het clublokaal van De Gevleugelde Tukkers tijdens de traditionele jaarlijkse feestavond op passende wijze worden gehuldigd. Ook de overige kampioenen zullen dan gehuldigd worden.