Sport & Vrije tijd

René Kuipers hanteert voorzittershamer bij Tennisvereniging de Bekkelweide

GEESTEREN – Tennisvereniging de Bekkelweide heeft met René Kuipers (54) sinds vorige week een nieuwe voorzitter. Na vijftien jaar droeg Harm Nijkamp (65) de voorzittershamer tijdens de ledenvergadering over. Nijkamp zette zich samen met het bestuur jarenlang op alle fronten in voor groei, vernieuwing en optimalisering van de club. Daarmee zijn de meest urgente zaken, zoals een vernieuwd clubgebouw en een extra tennisbaan, tot een goed einde gebracht. Kuipers ziet het als een uitdaging om zijn nieuwe functie evenals zijn voorganger ook vijftien jaar te vervullen.

Hoewel de landelijke trend een daling laat zien in het ledenaantal, melden zich bij tennisvereniging de Bekkelweide nog altijd nieuwe leden. “We zijn een gemoedelijke, laagdrempelige club waar iedereen welkom is. Onze vrijwilligers dragen we op handen. Dat alles maakt dat deze vereniging floreert”,  aldus Kuipers.

 

Vooroordeel werd lidmaatschap

Als voetballiefhebber bekleedde René Kuipers een bestuursfunctie bij de lokale voetbalvereniging Stevo. Met de tennissport had hij niet veel op. Daar bracht zijn echtgenote Judith verandering in. “Tennis zag ik altijd een beetje als een elitesport”,  bekent de nieuwe preses. “Zo’n zes jaar geleden nodigde mijn vrouw Judith mij uit om het gewoon eens een keer te proberen. Ik vond het gelijk geweldig en besloot lid te worden. De mix van mannen en vrouwen brengt een gezellige sfeer. Er zijn ook veel echtparen, van alle leeftijden, die hier samen komen sporten. Voor veel leden is tennis een tweede sport naast voetbal of volleybal”, heeft hij vernomen. “Voor mensen boven de 40 jaar is het veelal hun hoofdsport.” Volgens Nijkamp is een van de verklaringen hiervoor dat de sport tot op late leeftijd te beoefenen is. “Bovendien brengt tennis minder verplichtingen met zich mee dan een teamsport. Als je zin hebt, ga je tennissen.”

 

Nieuwe plannen

De afgelopen jaren heeft de tennisclub niet stilgezeten. Ook Nijkamp heeft hier volgens zijn opvolger een grote rol in gespeeld. “In zijn voorzittersjaren is het ledenbestand gegroeid naar 300 leden”, informeert Kuipers. “Dankzij deze groei hebben we momenteel zeventien competitieteams, van senioren- tot jeugdteams. Het is lang geleden dat we jeugdcompetitie speelden. Dat kan weer omdat we in drie jaar tijd van 20 naar 75 jeugdleden gingen. Het project Maak kennis met tennis waar we ons bij de start van het seizoen voor inzetten, draagt hier zeker aan bij.” Tevens zag het Open Logé Toernooi het daglicht. Voor dit eerste openbare tennistoernooi van het seizoen, rond Pasen, kan iedereen zich inschrijven. Kuipers: “Vorig jaar waren er maar liefst 270 deelnemers. Nog altijd is dit toernooi een daverend succes.” Om de gezelligheid voor- en na het sporten te verhogen werd twee jaar geleden het complete clubgebouw onder handen genomen. Nu staat er een warm, knus clubgebouw waarbinnen een  huiskamergevoel heerst. De laatste klus was de aanleg van een vijfde tennisbaan afgelopen jaar. “De belangrijkste zaken zijn inmiddels klaar”,  geeft Kuipers aan. “Er zullen natuurlijk altijd verbeteringen nodig blijven. Zo zijn er plannen om op termijn met de kleedkamers bezig te gaan.” Dan lachend: “ En nu is het de vraag of ik het voorzitterschap ook vijftien jaar ga volhouden…”

 

Vertrouwen

Het afgelopen half jaar werd Kuipers wegwijs gemaakt in zijn nieuwe rol als bestuurslid. Nijkamp is daarom ook klaar voor het afscheid. “Vijftien jaar is een lange tijd voor deze bestuursfunctie”,  vindt Nijkamp. “Daarmee ben ik de langstzittende voorzitter binnen de vereniging. Ik deed het altijd met enorm veel plezier. Maar een keer is het klaar. Voor een vereniging is het belangrijk dat er meer jonge mensen in het bestuur komen. Ouderen zijn door de regel genomen veelal iets conservatiever. Jongeren weten wat er speelt en kunnen sneller mee gaan met veranderingen. De gemiddelde leeftijd binnen het bestuur is altijd laag geweest en dat moet zo blijven. Als zevenkoppig bestuur hebben wij in René en in onze tennisvereniging de Bekkelweide alle vertrouwen.”