Sport & Vrije tijd

Spelend, springend en sportief het schooljaar uit
Nieuw schoolplein voor basisschool Kadoes in Albergen

ALBERGEN - Op het schoolplein van basisschool Kadoes was het vorige week vrijdag feest. En niet alleen omdat de zomervakantie op het punt van beginnen stond. Die middag werd namelijk het nieuwe schoolplein geopend. Na een metamorfose is het plein uitgebreid met onder meer een chill plek, verstopplekken, meer groen en een heuse tribune. De ouderraad deed met een cheque van € 7.500,00  bovendien een waardevolle duit in het zakje.

De laatste schooldag was met de opening een extra bijzondere feestdag voor de 270 leerlingen. Zij vermaakten zich deze dag met een spelencircuit en uiteenlopende activiteiten.

Van chill plek tot wilgenhut

Volgens basisschooldirecteur Rik Sanders dacht de leerlingenraad van basisschool Kadoes intensief mee over de invulling van een nieuw schoolplein. “We vroegen wat zij misten op het schoolplein. Ze gaven aan graag verstopplekken te willen, een chill plek, meer groen en schaduwplekken.” Die wensen zijn inmiddels allemaal ingewilligd. Daarnaast zijn ook de speeltoestellen opgeknapt, ligt er een blotevoetenpad, is er een wilgenhut en staan er op het plein bakken om in te poten en te zaaien.

Taal en rekenen in de buitenlucht

Ook de leerkrachten konden aangeven wat zij een toevoeging zouden vinden op het schoolplein. “Bewegend onderwijs kwam hieruit als ambitie naar voren”, zegt Sanders. “Richting de toekomst is dat sowieso een belangrijke ontwikkeling. Kinderen hebben tegenwoordig meer variatie en beweging nodig. We kwamen op het idee om een tribune op het schoolplein te bouwen zodat leerlingen er buitenlessen kunnen volgen. Spelenderwijs en bewegend leren, ook taal en rekenen.” Sem Oerbekke (9) vindt dat het plein erop vooruit is gegaan. “Het klimrek vind ik het mooiste”, laat hij weten “En het lijkt me ook leuk om buiten les te krijgen en meer te kunnen bewegen.”

Verder uitbreiden dankzij bijdrage van de ouderraad

Vanuit de ouderraad kreeg de directeur een cheque met daarop een bedrag van € 7.500,00  overhandigd. De bestemming van deze bijdrage is al bekend. Sanders: “Volgend jaar willen we het schoolplein nog verder uitbreiden. Zo komen er meer  schaduwdoeken, duikelrekken op de grote speelplaats en willen we meer beplanting en struinpaadjes door de groenstroken.” Na een groot applaus en een laatste woord van dank, begon om 12.00 uur de zomervakantie voor de leerlingen.