Uitgaan & Cultuur

Fietstocht De Boer Op in Tubbergen wederom een groot succes

TUBBERGEN - Evenals voorgaande jaren was De Boer Op, welke georganiseerd wordt door de Rabobank Noord West Twente en LTO Noord Oost Twente (werkgroep Tubbergen) een groot succes. Ruim tweeduizend geïnteresseerden hebben meegedaan met deze fietstocht, waarbij er voor de kinderen tot zestien jaar de mogelijkheid was tot het invullen van een vragenlijst opgesteld door alle deelnemende bedrijven. Hiermee is een prijs te verdienen. De uitslag van deze vragenlijst was bij het opmaken van dit artikel nog niet bekend, maar de gelukkigen zullen zo snel mogelijk bericht ontvangen.

Het startpunt was ‘s morgens om 09.30 uur bij ‘t Oale Roadhoes of bij de Molenberg in Reutum. Traditiegetrouw stonden de mensen in de rij te wachten om een routeboekje te kopen. En op de fiets naar het eerste bedrijf om een kijkje te nemen achter de staldeur bij de familie Hesselink in Reutum. Een melkveebedrijf met robots waarbij weidegang mogelijk is en waar de mensen kunnen zien hoe het eraan toe gaat op een melkveebedrijf. Na de rondgang was het mogelijk te genieten van een kop koffie/thee met krentenwegge en daarna natuurlijk een glaasje zuivel te proeven. Bij het inleveren van de bon voor de koffie/thee was het mogelijk de naamgegevens in te vullen waarbij een prachtige boodschappenmand werd verloot. Deze is gewonnen door mevrouw Derkink. Zij heeft het boodschappenpakket inmiddels ontvangen.

 

Herinckhave

Op richting de tweede locatie. Waar veel mensen reageerden: ‘He leuk, landgoed Herinckhave in Fleringen!’ Hier liet de heer Von Bonninghausen, zeer actief bestuurslid van het gebiedscollectief Noord Oost Twente, in samenwerking met Waterschap Vechtstromen verschillende graslanden zien en werd uitgelegd hoe zij water kunnen vasthouden.

 

Familie Meen - Loohuis

Via een prachtige route kwamen de fietsers uit bij de volgende locatie, het melkveebedrijf van de familie Meen -Loohuis. Hier wordt de blik direct getrokken door de prachtige spreuken die her en der hangen op en rond de boerderij. Onder het genot van een ijsje welke wordt gemaakt van tweede en derde keus fruit werd door velen rondgesnuffeld in de stallen en uitgebreid bijgepraat met deze en gene. Uiteraard waren ook hier de boer en boerin aanwezig om allerlei vragen van mensen te beantwoorden. Bij het vertrek werd men nog even staande gehouden om een zakje bijenzaad in ontvangst te nemen. Dit is prachtig om te zaaien zodat we volgend jaar nog meer wilde bloemenakkers zien waar de bijen en andere insecten tierig ronddansen en vliegen.

 

Wild bijzonder vissen

Vervolgens verder richting Reutum. Bij Wild bijzonder vissen wederom een stop. Hier was te zien hoe alles rondom de visvijvers in zijn werk gaat. Veel mensen zaten of stonden te vissen en er werd regelmatig een forel aan de haak geslagen. Aan de familie Groothuis konden vragen worden gesteld en werd uitleg gegeven wanneer een visser het een of ander wordt gevraagd.

 

Veehandel Ter Haar - Posthouwer

Op naar de volgende locatie....... Veehandel Ter Haar – Posthouwer. Hier kon men zien hoe het veetransport in zijn werk gaat en wat er allemaal mee gemoeid is om alles goed en ordentelijk te laten verlopen. De deelnemers konden zien dat het vee het enorm naar zijn zin moet hebben in de vrachtwagens. Alles is spik en span in orde en alle nieuwe snufjes op het gebied van hygiëne en transport worden toegepast door Ter Haar - Posthouwer.

 

Familie Venhuis - Luyerink

Het laatste deel van de prachtige route bracht de fietsers bij vleesveebedrijf van de familie Venhuis - Luyerink, alweer een kijkje kon worden genomen bij het vleesvee. Ook gaf de familie Venhuis samen met het gebiedscollectief Noord Oost Twente en de KNJV uitleg over akkerrandenbeheer en wildbeheer. De samenwerking tussen alle boeren en diverse andere instanties werd ronduit geroemd door menig fietser. Kortom De Boer Op was een gezellige dag waarbij veel informatie kon worden verkregen over diverse sectoren in en aan de landbouw gerelateerd. Eenieder die mee heeft gedaan heeft kunnen zien hoe alles er aan toe gaat op de diverse bedrijven.