Uitgaan & Cultuur

Rock Solid doet goede zaken op de rommelmarkt

TUBBERGEN – Op dinsdag 30 juli stonden de jongeren van Rock Solid op de rommelmarkt in Tubbergen. Men was de avond ervoor al begonnen met het inpakken van de aanhangwagen. Er waren zoveel spullen binnengekomen dat één aanhangwagen niet voldoende was. Een tweede aanhangwagen was nodig.

Al om 06.00 uur waren de jongeren en leiding aanwezig om de marktplaats in te richten. Dat was even een chaotisch moment, waar moet alles staan, hoe moeten wij het sorteren. Met goede begeleiding kwam er een gedeelte met boeken, een gedeelte voor speelgoed en spellen en een gedeelte met overige spullen. Om 06.30 uur stonden de eerste belangstellenden bij de plaats om de mooiste spullen te kopen. De gehele ochtend is er veel verkocht door de jongeren.

Wie zijn wij

Rock Solid was te herkennen aan de t-shirts voorzien van logo en naam. Dat wekte nieuwsgierigheid op bij mensen. Iemand van de organisatie van de Fietsvierdaagse vroeg direct: “Wie zijn jullie, ik vraag het direct anders blijf ik de gehele dag met deze vraag zitten.” Een ander vroeg: “Zijn jullie een koor?” Nee, vol trots vertelde men: “Wij zijn het jongerenpastoraat Rock Solid van de H. Pancratiusparochie. Wij staan op de rommelmarkt om geld te verdienen voor de jongerenbedevaart naar Lourdes.” Jongeren die bij de kerk horen en naar Lourdes willen, dat verwachten velen niet, een onderwerp waar op de rommelmarkt over is gesproken. Rock Solid zet zich op de kaart door deze activiteiten.

Trots op de opbrengst
Na 12.00 uur keerde de rust terug op de rommelmarkt. Vele spullen zijn verkocht, rond de klok van 13.30 uur zijn de spullen opgeruimd. De verkoop op de rommelmarkt heeft € 449,30 opgeleverd. Een geweldig bedrag waar de jongeren trots op zijn.

Er is veel kleding ingebracht door parochianen. Elf dozen met kleding zijn overgebleven en niet verkocht. De dozen met kleding gaan naar de molen van Geesteren, deze hebben jaarlijks een kleding inzamelingsactie. Deze kleding krijgt zodoende een goede bestemming.

De bedevaart
De bedevaart gaat definitief door, Rock Solid heeft de financiën op orde en zijn in gesprek met de VNB om slaapplaatsen te regelen en eveneens moet er busvervoer geregeld worden. Tijdens de terugreis zal een tussenovernachting gemaakt worden in het Franse Nevers. Jongeren kunnen zich definitief aanmelden voor deze jongerenbedevaart. Ook jongeren die niet bij Rock Solid zitten kunnen zich hiervoor aanmelden via b.huitink@hpancratius.nl.

Verloop van de reis
Op vrijdag 24 april 2020 vertrekt het gezelschap per bus richting Lourdes. Vanuit Tubbergen rijdt men rechtstreek naar Lourdes. De volgende ochtend arriveert men in Lourdes waar de bedevaart begint. Op de dag van aankomst zal er ook een tweede bus vanuit Tubbergen aankomen, een bus met ouderen en hulpbehoevende mensen. Gedeeltelijk zal men gezamenlijk optrekken maar ook apart met ieder zijn eigen programma. Er zal voor de jongeren een goed programma worden samengesteld. Jongeren slapen niet in een hotel maar in een herberg. Op de terugreis slapen ze in het klooster van Nevers. 

Aantal deelnemers en kosten van de bedevaart
Het jongerenpastoraat hoopt dat er dertig jongeren deelnemen, daar hoort ook begeleiding bij. In totaal gaan er tien begeleiders mee. De begeleiding moet goed en voldoende zijn.

Jongeren en begeleiding betalen € 250,- voor deze bedevaart, dat is inclusief de busreis, overnachtingen en maaltijden. De reis kost € 600,- de jongeren en begeleiding kunnen dus mee voor € 250,- door de acties die zijn uitgevoerd en door giften van fondsen of individuele parochianen.

Wat staat er nog te doen
Eerst vakantie, dan komt de werkgroep samen om eventueel nog een actie op poten te zetten. In het najaar wordt er een informatieavond gehouden. In de krokusvakantie jongeren, begeleiders voorbereiden op de reis.

Het was een jaar van hard werken voor de werkgroep en jongeren, maar nu overheerst de trots. Voor informatie kunt u terecht bij Diaken Bert Huitink tel. 06-20432661 of b.huitink@hpancratius.nl.