Algemeen

Plaatsing informatiebord bij Lambertssteen

ALBERGEN - HARBRINKHOEK Bij een heerlijk lenteweertje is onder toeziend oog van de familie Schothuis van het nabijgelegen erf een informatiepaneeltje geplaatst naast de zogenaamde Lamberssteen of -paal. Dit gebeurde op initiatief van het Platform Markegrenzen in samenwerking met de Stichting Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek.

V.l.n.r.: de heren Maathuis (Stichting Heemkunde), Schothuis (buurtbewoner) en Oude Nijhuis (Stichting Heemkunde).

De Bentheimer zandstenen markesteen is waarschijnlijk rond 1775 geplaatst nadat er een formeel een einde was gekomen aan de voortdurende grensgeschillen. De twisten gingen in dit geval meestal over het illegaal weiden van vee of het steken van plaggen op de woeste markegronden rond de grens.

De aanvankelijk kale steen is pas in 1817 van de merktekens voorzien en per proces-verbaal der grensbepaling vernoemd naar Doedo Lamberts de toenmalige burgemeester van het Schoutambt Almelo.
Gerben Lesscher van de Autogroep Twente is verantwoordelijk voor de financiering en de gemeente Tubbergen heeft materiaal beschikbaar gesteld.

Het is alweer het derde paneeltje dat langs de grens van Almelo en Tubbergen geplaatst is en waarschijnlijk blijft het hier niet bij.