Algemeen

150 jaar Erasmus wordt groots gevierd

ALMELO - In het jaar in 2024 bestaat OSG Het Erasmus 150 jaar. De school maakt dus al 150 jaar deel uit van de stad Almelo. Vandaar dat ze tijdens het jubileumjaar iets willen teruggeven aan de stad, middels een aantal feestelijke activiteiten. 

Het Erasmus is in 1874 opgestart als Hogere Burger School. Het lag toen aan de Gravenallee, wat nu Hofstraat heet. Dat schoolgebouw is in 1968 afgebroken, het stond op de plek waar al jaren het Theaterhotel staat. Zo’n vijftig jaar later werd aan de Sluiskade NZ 68 een geheel nieuwe school gebouwd, dat gebouw werd in 1926 in gebruik genomen. Het ontwerp was van architect Gerrit Westervoort. Hij liet zich inspireren door Frank Lloyd Wright, het Nieuwe Bouwen en de Amsterdamse School.

In 1949 kreeg de school de naam Erasmus Lyceum. Deze naam werd gekozen vanwege het beginsel der verdraagzaamheid, waarvoor deze geleerde christen-humanist, Desiderius Erasmus zijn gehele leven opkwam, juist in die woelige jaren tijdens de overgang van de middeleeuwen naar de nieuwe tijd. “Het tolerantiebeginsel van Erasmus geeft aan de openbare school een positieve en een ideële grondslag”, aldus de heer Zuur, de toenmalige rector. In de naoorlogse periode maakte de school een flinke groei door. Eerst door uitbreiding met het Gemeentelijk Gymnasium en later ook de Middelbare Meisjesschool. In die periode werd een lyceum.

In 1994 kwamen door een fusie de Algemeen Technische School (ATS), Gemeentelijke Mavo en de Hofkampschool (oude meisjesvakschool) onder de paraplu van de Rijks Scholen Gemeenschap ( RSG) Erasmus. In 1996 werd aan de Sluiskade op nummer 126 een nieuwe school gebouwd, daar werd vanaf begin ’97 het vmbo gehuisvest. In 2006 werd ‘t Heetveld, een school voor speciaal voortgezet onderwijs toegevoegd en in 2009 kreeg deze praktijkschool aan de Horstlaan een geheel nieuw onderkomen.

In 2022 hebben de vmbo-scholen van Het Noordik, Pius X College en Het Erasmus de krachten gebundeld in het Alma College, dat zich sinds 2023 aan de Cesar Franckstraat bevindt (met daar schuin tegenover de ISK van Het Erasmus). Het nog altijd zo genoemde ‘Nieuw’ Erasmus aan de Sluiskade 126 wordt afgebroken en opgenomen in het complex van het nieuw te bouwen zwembad; Het Sportpark. En zo maakt Het Erasmus alweer 150 jaar deel uit van deze stad.

 

Programma

Op 1 februari is de start gemaakt met een groot kunstproject in het gebouw aan de Sluiskade NZ 68. Er komen panelen in het trappenhuis van de grote hal met daarop een tijdlijn van 150 jaar Erasmus, verdeeld in vijf periodes.

15 maart staat in het teken van ‘Het Erasmus Doet’, dit is gelijktijdig met ‘NL Doet’. Er vinden dan verschillende activiteiten plaats in Almelo waar Erasmusleerlingen en personeelsleden bij aansluiten.

Op 18 juli is er een festival voor alle leerlingen en een speciaal feest voor het personeel.

Op 29 september bestaat de school officieel 150 jaar. Rond die datum wordt een receptie gepland. Op dat moment wordt ook de expositie over de geschiedenis van Het Erasmus in de Kanaalschool geopend. Tijdens de reünie is deze expositie ook toegankelijk.

Op 5 oktober wordt er op twee locaties een reünie gehouden. Een reünie voor vmbo-t/mavo/havo/vwo en praktijkonderwijs. De reünie commissies zijn inmiddels al begonnen met de organisatie van dit grootse gebeuren.

Van 20 t/m 24 oktober wordt er een ERASMUS jubileum musical opgevoerd, waarvan de regie in handen is van Jos Brummelhuis en Eveline Bloemendaal.

En in december sluiten ze het jaar op een bijzondere wijze af. Het belooft een mooi en feestelijk jaar te worden. Foto onderschriften: Internationale Schakelklas Praktijkschool Kanaalschool Noord, dependence OSG Erasmus, vestiging MAVO, HAVO en VWO Kanaalschool met MAVO


Uw reactie