Algemeen

Eerste collecte in september

Albergen start Goede Doelen Week

ALBERGEN - In navolging van verschillende omliggende dorpen, wordt ook in Albergen de Goede Doelen Week (GDW) opgestart. De laatste week van september wordt er tegelijk gecollecteerd voor tien landelijke goede doelen.

Waarom een GDW?

Elk goed doel heeft een eigen netwerk van collectanten, die steeds moeilijker te vinden en te behouden zijn. Er zijn hierdoor al organisaties die niet meer in (heel) Albergen langs de deur gaan. Door alle collectes te bundelen is er slechts één organisatie nodig. Voor de inwoners biedt dit het voordeel dat er nog maar één keer per jaar iemand aan de deur komt.

Hoe kwam de GDW tot stand?

Eind 2023 hebben een aantal inwoners het initiatief genomen voor de GDW. Daarvoor werd eerst informatie ingewonnen bij omliggende dorpen, die al eerder een GDW hebben opgezet. Daar bleek het concept in alle gevallen een succes.

De volgende stap was het benaderen van de goede doelen en het opzetten van een stichting. In februari 2024 werd de stichting GDW Albergen officieel opgericht. Het bestuur hiervan bestaat uit: Carina Potijk (voorzitter), Bianca Klumpers (secretaris) en Annet Oude Elberink (penningmeester).

Voor welke goede doelen wordt er gecollecteerd?

Het gaat uitsluitend om goede doelen die landelijk georganiseerd zijn. De GDW betreft dus geen collectes voor plaatselijke verenigingen. De deelnemende organisaties zijn: Nierstichting, Hersenstichting, Longfonds, Reumafonds, Epilepsiefonds, KWF Kankerbestrijding, het Gehandicapte Kind, Brandwonden en Alzheimer. Vanaf 2025 komt daar het Prinses Beatrixfonds bij.

Hoe werkt het?

In september ontvangt ieder huisadres in Albergen een formulier met een lijst met alle goede doelen. Men kan dan kiezen voor één totaalbedrag of voor gespecificeerde bedragen voor de goede doelen, waaraan men wil geven. Het geld kan dan, met het ingevulde formulier, in een envelop worden gedaan. Voor de mensen die het geld liever overmaken bevat het formulier een QR-code.

De gesloten envelop wordt later in de week weer opgehaald. De stichting GDW zorgt daarna voor een correcte verdeling van de opbrengst en zal het bedrag naar betreffende goede doel overmaken. De opbrengt wordt via Facebook en Op en Rond de Essen bekendgemaakt.

Meer informatie?

De stichting heeft een eigen Facebookpagina: GDW Albergen. Voor verder vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met een bestuurslid of een mail sturen naar: gdwalbergen@gmail.com.