Algemeen

Zaterdag 4 mei

Dodenherdenking Albergen en Harbrinkhoek-Mariaparochie

ALBERGEN - In Albergen vindt op zaterdag 4 mei aanstaande de jaarlijkse dodenherdenking plaats bij het monument op de R.K. Begraafplaats aan de Hobergenstraat. De herdenking is georganiseerd door de ’Werkgroep 4 mei’ en begint om 19.55 uur.

Tijdens deze dodenherdenking  worden alle burgers en militairen herdacht die sinds 10 mei 1940 (wanneer of waar ook ter wereld) in het belang van het Koninkrijk der Nederlanden of tijdens vredesmissies van internationale organisaties zijn gevallen, dan wel door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen.   

Van 20.00 tot 20:02 uur zal op de herdenkingsplaats en de naaste omgeving volkomen stilte in acht genomen worden. Na de twee minuten stilte worden er gedichten voorgelezen en enkele toespraken gehouden waarna  genodigden bloemstukken gaan leggen bij het monument, dat overigens geadopteerd is door basisschool Kadoes. Leden van Jong Nederland plaatsen tijdens de rondgang over het kerkhof bloemstukjes op de graven van omgekomen dorpsgenoten en gesneuvelde geallieerde militairen op het kerkhof.

De plechtigheid is ook live te volgen op de Facebookpagina ’Begraafplaats Albergen’.

Harbrinkhoek-Mariaparochie

Er is veel aan de hand in de wereld om ons heen. Aan de grenzen van Europa woedt een oorlog in Oekraïne waar burgers dagelijks gebombardeerd worden en waar mensen vechten voor hun vrijheid.  Er is een oorlog in het Midden-Oosten met verschrikkelijke gevolgen voor de mensen in Gaza. Ook in ons land leidt dat tot onrust en polarisatie tussen verschillende groeperingen. Er is een sterke toename van het aantal antisemitische incidenten, vooral op scholen. Zijn we met zijn allen vergeten wat er in de jaren 40-45 in ons land is gebeurd?

Juist daarom is het belangrijk dat we jaarlijks terugdenken aan deze periode en ons even bezinnen. In het hele land wordt er op 4 mei stilgestaan bij de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. De dorpsraad Harbrinkhoek-Mariaparochie vindt het belangrijk dat er ook in deze dorpen stilgestaan wordt bij deze gebeurtenissen. Daarom organiseert de dorpsraad jaarlijks op 4 mei de dodenherdenking voor de slachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties, zijn omgekomen.

Zaterdag 4 mei zal vanaf 19.50 uur de dodenherdenking gehouden worden bij het monument op de parkeerplaats naast de kerk. Om 19.58 wordt de taptoe geblazen, om 20.00 uur zijn we twee minuten stil. Daarna worden twee coupletten van het Wilhelmus gezongen. Twee kinderen van de Alphonsusschool leggen namens de dorpsraad een krans en er worden enkele teksten gelezen. Hierna is er voor iedereen gelegenheid om bij het monument meegenomen bloemen te leggen.

De dorpsraad Harbrinkhoek-Mariaparochie nodigt u allen uit om samen te herdenken en even stil te staan bij de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog en de huidige situatie in de wereld. Voorafgaand aan de herdenking is er om 19.00 uur een viering in de kerk te Mariaparochie. Het dames- en herenkoor zal tijdens deze viering zingen Ter afsluiting nodigt de dorpsraad u uit voor een kop koffie in de Haambrink.