Algemeen

DorpsApp Vasse voor en door inwoners Vasse uitgerold

VASSE - De dorpsapp Vasse is gereed en kan door iedereen gratis gedownload worden bij de App Store (Apple) of Play Store (Android). Met deze app heeft de dorpsapp-commissie een digitaal platform gerealiseerd zodat verenigingen en inwoners van Vasse, Mander en Hezingen op een snelle maar bovenal eenvoudige wijze met elkaar kunnen communiceren. 

Uitleg voor verenigingen

Om de implementatie zo goed mogelijk te laten verlopen heeft de commissie vorige week een tweetal bijeenkomsten georganiseerd voor de verenigingen. Hierbij waren in totaal 27(!) verenigingen vertegenwoordigd. Naast de informatie over de werking van de app en hoe deze te vullen met nieuws, evenementen en/of activiteiten, kon men ook zelf oefenen. Dit leverde zeer positieve ervaringen op. De eventuele schroom sloeg snel over naar enthousiasme. Niet alleen het eenvoudige gebruik maar ook de wijze waarop de berichten zichtbaar werden in de app droegen hiertoe bij.

Zijn er verenigingen, die om welke reden dan ook niet zijn benaderd of nog twijfelen over deelname en door de diverse berichten wel enthousiast zijn geworden, dan kunnen zij zich bij een van de leden van de commissie alsnog aanmelden. Deelname kan nu nog snel en gratis worden geregeld. 

Uitleg voor inwoners van Vasse

Naast de verenigingen heeft de commissie ook besloten om de inwoners te informeren over de mogelijkheid van de app. Hiervoor zijn een tweetal ochtenden gereserveerd tijdens de bijeenkomsten van de Dorpshuiskamer. De bijeenkomsten zijn op woensdag 25 oktober en 1 november a.s. Naast de wekelijkse deelnemers van de Dorpshuiskamer zijn ook leden van de KBO, De Zonnebloem en de KPOV uitgenodigd. Zijn er inwoners die niet aangesloten zijn bij een van de verenigingen, maar toch graag willen komen, dan zijn ze van harte welkom. 

Datum: woensdag 25 oktober en 1 november. Locatie: ontmoetingsruimte in 't Eschhoes. Inloop vanaf 09.30 uur. Uitleg 10.00 uur tot 10.30 uur. De koffie staat klaar. Mobiel en/of tablet meenemen! 

Doel van de commissie

Bij de start heeft de commissie zich ten doel gesteld dat eind 2023 minimaal 70% van de bekende verenigingen participeren als gebruiker van de app Vasse. Gezien de reacties en het enthousiasme is dit percentage nu al bereikt! Deelname van deze verenigingen heeft tot gevolg dat er nu al een bereik is van ruim 1.200 bewoners in Vasse, Mander en Hezingen.

Het zou mooi zijn, dat de overige nog niet deelnemende verenigingen ook aansluiten.

De komende periode zullen de commissieleden de verenigingen bijstaan bij eventuele vragen en/of opmerkingen. In het 1e kwartaal van 2024 wordt er een evaluatiemoment georganiseerd met alle verenigingen. Hiervoor worden ze tijdig uitgenodigd.

De commissie bestaat uit de volgende personen: Ellen Booijink, Ria Oude Luttikhuis, Johan Parent, Johan Hamse, Maik Schuurman en Jan Brunninkhuis. De commissie kan worden benaderd via het emailadres: info@appvasse.nl.