Algemeen

Wie wordt de Dorpsondersteuner van Langeveen?

Dorpsondersteuner kan door drempelverlagende werkwijze veel zorg en zorgen voorkomen

LANGEVEEN - Wie het wordt, is nog niet bekend. Maar dat Langeveen een zogenoemde dorpsondersteuner voor het sociaal domein krijgt, is zeker. Dat heeft het Tubbergse college van Burgemeester en Wethouders besloten. Maatschappelijk Vastgoed Langeveen (MV-L) en de Dorpsraad zochten en vonden bevlogen en deskundige dorpsgenoten die samen de werkgroep Positieve Gezondheid vormen. Met de toekomstige Dorpsondersteuner als spin in het web. 

In verschillende plaatsen in de regio zijn al dorpsondersteuners actief. De ervaringen zijn bijzonder positief, hebben de betrokken organisaties in Langeveen vernomen. Met name ook de drempelverlagende werkwijze van een dorpsondersteuner wordt gewaardeerd. “Inwoners met een zorg gerelateerde (hulp) vraag hoeven zich niet langer te melden bij een loket op het gemeentehuis, maar kunnen hiervoor op veel informelere wijze bij de dorpsondersteuner terecht”, legt Christien Geers uit.

Aanspreekpunt voor alle inwoners

Dorpsondersteuners zijn de ogen en oren van de gemeenschap. Ze zijn het vertrouwde gezicht en aanspreekpunt voor inwoners met hulpvragen op allerlei terreinen. Daarnaast zijn ze ook het aanspreekpunt voor (zorg-) organisaties die aansluiting zoeken bij de gemeenschap. Ze zijn de spin in het web: coördinerend, signalerend, adviserend en ondersteunend. Als schakel tussen de formele en informele kanalen kan hij of zij heel snel acties uitzetten op grond van gemeentezorg, participatiewet, jeugdzorg en WMO.

“Binnen de verschillende takken van gezondheidszorg is het aanbod enorm groot”, vervolgt Christien Geers. “Veel mensen uit kwetsbare groepen zien door de bomen het bos niet meer. Bovendien is het gevoel van taboe en schaamte groot waardoor de zorgvraag vrij laat tot uiting komt en meer zorg nodig is. De drempel naar de Dorpsondersteuner is laag. Ervaring uit andere plaatsen leert dat mensen hierdoor eerder hulp vragen en krijgen.” 

Preventie en vroeg signalering

De nieuwe Multi Functionele Accommodatie (MFA) speelt een grote rol waar het gaat om Positieve Gezondheid. “Met de nieuwe MFA hebben we straks alles geconcentreerd op één plek”, vertelt Eddy Weusthuis van de Dorpsraad Langeveen. “Daar komen de mensen vanuit formele en informele basis samen wat zorgt voor verbinding.” “Dit draagt bij aan de mogelijkheid tot vroeg signalering”, valt Sebastiaan Tijhuis hem bij. “En daar komt de Dorpsondersteuner in beeld. Of het nu gaat om armoede, gebruik van verslavende middelen of mensen met een beperking. De Dorpsondersteuner is er voor iedereen, van 0 tot 110 jaar. Wanneer iemand vermoedt dat een dorpsgenoot wellicht hulp kan gebruiken, hoeft diegene niet gelijk naar de huisarts of een instantie. Hiervoor kan eerst de Dorpsondersteuner worden benaderd. Dit kan uiteindelijk aanzienlijk schelen in de zorg die de persoon in kwestie nodig heeft.”

Toekomstbestendige inrichting van zorg en welzijn

Zowel de initiatiefgroep als de inwoners van Langeveen zijn blij met de komst van een Dorpsondersteuner. Naar verwachting gaat deze vanaf 1 januari 2024 aan de slag. Waar Langeveen en Bruinehaar meestal in één adem worden genoemd is de Dorpsondersteuner vooralsnog alleen actief in Langeveen. Dit doordat Bruinehaar officieel in de gemeente Twenterand ligt. Over de mogelijkheid om ook hierin beide dorpen samen te voegen vinden momenteel gesprekken plaats. De Dorpsondersteuner Langeveen is het eerste succesvolle project van de werkgroep ‘Positieve Gezondheid’. Deze werkgroep is samengesteld op initiatief van de Dorpsraad en de Stichting MV-L. Het streven is om de zorg en welzijn voor- en met de inwoners in Langeveen toekomstbestendig in te richten. Zodat deze toegankelijk, beschikbaar, betaalbaar, samenhangend en kwalitatief goed blijft voor iedereen. 

Betekenisvol leven staat centraal

MV-L en de Dorpsraad Langeveen zochten en vonden enthousiaste en deskundige inwoners waarna de werkgroep Positieve Gezondheid werd gevormd. Samen buigen zij zich over vraagstukken die gerelateerd zijn aan ‘positieve gezondheid’ voor alle Langeveners. “Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt”, vat Sebastiaan Tijhuis samen. “De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens. Niet op eventuele fysieke, emotionele of sociale beperkingen. In plaats van aanbodgericht te werken wordt er eerst gekeken naar de vraag.”

Kwaliteiten Dorpsondersteuner

De vacature voor de dorpsondersteuner van Langeveen is inmiddels gepubliceerd. Wat zijn de wensen vanuit de inwoners en de werkgroep? “Onder meer beheersing van de Twentse taal, affiniteit met de zorg en hbo werk- en denkniveau”, somt Christien Geers op. “De Dorpsondersteuner neemt, als vertrouwd gezicht, ook zelf initiatief binnen de samenleving. Dit kan door bijvoorbeeld een rondje door het dorp te fietsen of een sociale activiteit te bezoeken. En”, voegt ze toe. “De Dorpsondersteuner komt zelf niet uit het dorp Langeveen. Maar uit de gemeente Tubbergen is geen probleem.” Zodra de Dorpsondersteuner bekend is, informeert deze samen met de werkgroep over de invulling van zijn of haar rol. Uiteraard in samenspraak met de inwoners. 

De vacature is te vinden op de website van Noaberkracht:

werkenbijnoaberkracht.nl/vacatures/dorpsondersteuner-langeveen