Algemeen

Heemkunde Geesteren vereeuwigt geschiedenis Ten Cate

GEESTEREN - Het vereeuwigen van verhalen en foto’s van bijna 75 jaar Tricotagefabriek Ten Cate in een rijk geïllustreerd boek. Dit is waar een aantal leden van de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) sinds enkele maanden vrijwel dagelijks enthousiast mee bezig is. Het boek moet een eerbetoon worden aan iedereen die op welke wijze dan ook betrokken is geweest bij Kousenfabriek Ten Cate óf in dienst was bij de familie ten Cate op de Delmar. Met ook aandacht voor bijzondere gebeurtenissen.

Optreden van het personeel t.g.v. het 10-jarig bestaan van de fabriek. V.l.n.r.: Ben Oude Elberink, Toon Oude Avenhuis, Truus Rikhof, Ida Hemmer, Marietje Krukkert, Truus Ophof en Hein en Herman Weerink.
Optreden van het personeel t.g.v. het 10-jarig bestaan van de fabriek. V.l.n.r.: Ben Oude Elberink, Toon Oude Avenhuis, Truus Rikhof, Ida Hemmer, Marietje Krukkert, Truus Ophof en Hein en Herman Weerink.

Naast Ten Cate zal in het boek, vanuit het heemkunde-perspectief bezien, ook aandacht worden besteed aan een aantal bijzondere gebeurtenissen in Geesteren in de periode 1918-2024. In het jaar 1918 werd Louis ten Cate, de grondlegger van het bedrijf geboren. Louis werd al gauw Loets genoemd en met die naam ging hij door het leven. Dit jaar vertrok Tricotagefabriek Ten Cate naar Borne. Zonder Ten Cate zou Geesteren niet zijn geworden tot wat het nu is. Loets ten Cate was een zeer sociaal iemand. Hij was maatschappelijk op tal van terreinen zeer bij Geesteren én ook bij het wel en wee van zijn werknemers betrokken. Die sociale betrokkenheid maakte de werknemers tot één grote familie met hart voor het bedrijf.

Velen herinneren zich ongetwijfeld nog de jaarlijkse huisvlijttentoonstelling bij Erve Kampboer en het grootse vuurwerk dat door de familie Ten Cate telkens op Koninginnedag, 30 april, aan de inwoners van Geesteren en omliggende dorpen werd aangeboden.

Presentatie boek in november 2025

Aanvankelijk was het de bedoeling om het Ten Cateboek dit jaar in november te presenteren. De afgelopen tijd echter is er zó ontzettend veel historisch materiaal aangedragen dat die inschatting bij nader inzien te optimistisch bleek. Daarom moest de SHG onlangs het besluit nemen om het boek niet dit jaar maar één jaar later te presenteren. De presentatie vindt nu plaats in november 2025, precies 75 jaar na de vestiging van Kousenfabriek Ten Cate in Geesteren. Het vastleggen van geschiedenis luistert heel nauw. Daarom kiezen de mensen van de heemkunde voor zorgvuldigheid i.p.v. snelheid.

Naar verwachting zal het boek circa driehonderd pagina’s beslaan. Omgerekend betekent dit voor de donateurs vier heembodes verzameld in één boekwerk, dat hen gratis wordt aangeboden! Voor niet-donateurs moet de verkoopprijs van het boek nog worden vastgesteld.

Mooi boek en prachtige dia-avond voor donateurs in 2025

Vanwege het vele werk dat het boek met zich meebrengt voor de mensen van de heemkunde, heeft men besloten om dit jaar geen heembode uit te brengen én ook geen dia-avond voor de donateurs te houden. Met het boek, een prachtig naslagwerk, plus een prachtige dia-avond in 2025 die volledig gewijd is aan bijna 75 jaar Ten-Cate in Geesteren, denkt de heemkunde haar donateurs en sponsors ruimhartig tegemoet te komen. Mogelijk dat er in 2025 ook een afzonderlijke dia-avond wordt georganiseerd voor (oud-)medewerkers van Ten Cate. Dit is nog onderwerp van gesprek tussen Ten Cate en de SHG.

Een bijzondere gebeurtenis in Geesteren

Om u een indruk te geven van één van die bijzondere gebeurtenissen in Geesteren in de periode 1918-2024, nemen de stichting u mee naar het jaar 1960. Toen namelijk vond Gerry Reinerink op zondagmiddag 13 maart, samen met haar vriendin Truus Nobbenhuis, het eerste kievitsei in Nederland. In een polletje roggestro bij de boerderij van Hazelbekke vond Gerry het ei. Onmiddellijk nam zij contact op met Loets ten Cate, naaste noaber, die burgemeester Kolenbrander van de vondst in kennis stelde. Gerry mocht haar vondst persoonlijk op Paleis Soestdijk aan H.M. de Koningin Juliana overhandigen.

Bij haar reis naar de koningin werd zij vergezeld door haar moeder en door burgemeester Kolenbrander en raakte over deze onvergetelijke gebeurtenis niet uitgepraat. Het onderhoud met de koningin duurde ongeveer een kwartier. De koningin vond het mandje waarin het ei lag zo mooi opgemaakt. Nog niet eerder was haar een kievitsei op een dergelijke manier aangeboden. Gerry ontving van de koningin twee doosjes met chocoladeeieren. De vondst van het eerste kievitsei van Nederland bleef voor altijd een onvergetelijke gebeurtenis voor Gerry. Uitgenodigd worden door de koningin is niet veel Geesternaren gegeven.

Oproep aan oud-werknemers of familie

Bij deze roept de Heemkunde eenieder, in het bijzonder oud-werknemers óf familie van oud-werknemers, die foto’s bezit van Ten Cate dit kenbaar te maken bij de heemkunde via info@stichtingheemkundegeesteren.nl Dit kunnen bijvoorbeeld foto’s zijn gemaakt ter gelegenheid van jubilea, afscheid, personeelsfeestjes of andere bijzondere gelegenheden. De foto’s worden door de heemkunde gedigitaliseerd en meteen hierna weer bij de aanbieders terugbezorgd. De bedoeling is om zoveel mogelijk foto’s op te nemen in het boek.

Bij gelegenheid van de presentatie van het boek zal ook een afzonderlijke dia-avond voor de donateurs worden gehouden in Zaal Kottink. Tijdens deze dia-avond zal een scala aan foto’s worden getoond en het boek aan de donateurs worden uitgereikt. Hoe mooi is het om uzelf of uw familielid in het boek vereeuwigt te zien óf tijdens de dia-avond op het grote scherm voorbij te zien komen?!

Meld u daarom a.u.b. via genoemd e-mailadres bij de heemkunde. De heemkunde en Ten Cate zijn u hiervoor zeer erkentelijk!


Reacties

Sinds 1984 werk ik bij L.ten Cate en tot op de dag van vandaag met veel plezier, ik kijk dan ook echt uit naar het boek!