Algemeen

Meelopen met mantelzorgers tijdens Dag van de Mantelzorg

TUBBERGEN - Mantelzorgers nemen naast hun ‘gewone’ eigen leven en baan, ook de zorg voor iemand anders op zich. Zij zijn daarmee een onmisbare schakel in het leven van een ander. Naast mooi en waardevol, is dat soms ook zwaar. Op 10 november 2023 tijdens ‘De dag van de Mantelzorg’ liepen wethouders Hilde Berning en Ursula Bekhuis van de gemeente Tubbergen mee in het dagelijks leven van een mantelzorggezin. Om zelf de zorg voor een ander te ervaren, maar vooral ook om aandacht voor mantelzorgers te vragen.  

In de gemeente Tubbergen doet iedereen mee. Jong en oud, rijk en arm, vitaal of met een beperking. “Mantelzorgers spelen daarbij een belangrijke rol,” laat wethouder Hilde Berning weten. “De gemeente Tubbergen heeft veel waardering en respect voor de inzet van mantelzorgers. De meeste mantelzorgers doen dat er ‘gewoon’ bij. Dat is een zware taak. Daarom willen we waar nodig de druk op mantelzorgers verlagen. De gemeente Tubbergen biedt via Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) ook mantelzorgondersteuning. Een initiatief zoals de Zonne Hoeve helpt daarbij. De stichting wil bouwen aan een thuis waar kinderen met een meervoudige beperking kunnen wonen en leven. Door de goede zorg, worden ouders ontlast van hun taken als mantelzorger.”

De Zonne Hoeve

Wooninitiatief de Zonne Hoeve zorgt dat de ouders, die nu de taak als mantelzorger hebben, ook weer gewone ouders kunnen zijn. En dat ze hun kind niet hoeven los te laten, maar dat ze het anders kunnen gaan vasthouden. De Zonne Hoeve regelt de dagelijkse zorg, 24 uur per dag, 7 dagen per week. “Het gelukt van een kind wordt bepaald door hoe de ouders ermee omgaan”, laat één van de mantelzorgouders tijdens het gesprek met wethouder Berning weten.

De wethouders bezochten in totaal vier mantelzorggezinnen. “Wij hebben vandaag slechts voor een klein deel kunnen ervaren hoe het is om voor een kind te zorgen met een meervoudige handicap. We hebben mee mogen kijken met de dagelijkse zorgtaken, een dagbestedingslocatie bezocht en een werkplek. Daarnaast hebben we hele waardevolle gesprekken gevoerd met de ouders, maar ook met initiatiefnemers van de Zonne Hoeve. Door zelf mee te lopen, kan je pas ervaren wat er van mensen wordt verwacht. Ook hebben we gehoord hoe belangrijk het is dat kinderen met een meervoudige beperking een geschikte locatie hebben om te wonen in de gemeente Tubbergen. Voor het kind, maar ook voor de ouders. De Zonne Hoeve bouwt aan een netwerk om kinderen te laten logeren op een plek waar zorg nabij is en mantelzorgers weer even ouder kunnen zijn. Diep respect voor de mantelzorgers die met veel liefde dagelijks klaar staan voor een ander en veel waardering voor de initiatiefnemers van de Zonne Hoeve die hen daarbij helpen,” aldus wethouder Berning.

Ruud Droste is één van de mantelzorgouders en vertelt over het belang van de Zonne Hoeve. “Mijn allergrootste wens is dat onze zoon Rick in Tubbergen kan blijven wonen. Als ouders wil je het beste voor je kind en omdat Rick veel mensen in het dorp kent, hoop ik dat hij in zijn vertrouwde omgeving met de bijbehorende sociale contacten kan blijven,” aldus Ruud Droste.