Algemeen

Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland start nieuw project om elk kind in beweging te krijgen

Passend Sporten 2.0

TUBBERGEN / DINKELLAND – Voor iedereen die jong is en graag wil sporten moet dit mogelijk zijn. Soms is het lastig om aansluiting te vinden bij een reguliere sportvereniging door bijvoorbeeld ADHD of ASS-problematiek. Daarom is SWTD in samenwerking met Uniek Fysiotherapie (Tubbergen) en Dink Kinderfysio (Dinkelland) met een nieuw project gestart om elk kind in beweging te krijgen.

Ondersteuning in beweegtraject voor kinderen, jongeren én verenigingen

“Het project Passend Sporten 2.0 is tweeledig”, aldus sociaal werker jeugd van SWTD Rick Ravenshorst. “Aan de ene kant is het een beweegtraject van zo’n 18 weken waar kinderen aangemeld kunnen worden die nog niet actief zijn binnen het reguliere verenigingsleven. Ze starten met motorische testen. Drie á vier weken gaan ze met kennismakingsspelen sporten om een bepaalde veiligheid te creëren binnen groep. Daarna gaan ze met hulp van lokale sportverenigingen in hun gemeente starten. Zij verzorgen clinics zodat de kinderen echt op een goede manier kennis kunnen maken met reguliere sport. Uitstromen naar reguliere sport is het uiteindelijke doel. Aan de andere kant is er de ondersteuning voor verenigingen. Er zijn al bestaande projecten met de naam passend sporten, wij noemen het 2.0 omdat er een vervolg is waar kinderen terechtkomen bij verenigingen. Een trainer, coach of begeleider wordt zo lang als het nodig is ondersteund en begeleid. Daarbij geven wij hen handvatten mee zodat we de kans van slagen voor een instromend kind kunnen verhogen.”

“In onze praktijken zien we kinderen met diverse hulpvragen, waaronder ook kinderen die niet de stap naar een reguliere vereniging hebben kunnen maken, om wat voor reden dan ook, maar dit wel graag zouden willen”, vertellen kinderfysiotherapeuten Gonnie van Langen (Dink Kinderfysio) en Linda Collet (Uniek Fysiotherapie). We willen dat een kind mee kan draaien in het reguliere sportgebeuren. Die stap was vaak te groot waardoor het vastliep. Vanuit sportverenigingen horen we dat het voor hen onbekend is hoe om te gaan met kinderen met bijvoorbeeld ADHD of autisme en hoe daar mee om te gaan. Nu hebben zij de mogelijkheid hierbij ondersteuning te krijgen. We krijgen ook veel vragen van scholen en ouders, omdat hun kind geen aansluiting vindt binnen het huidige aanbod. Deze verenigingen zijn over het algemeen niet toegerust om deze kinderen ‘passend’ te begeleiden. Maar de meeste van deze kinderen willen gewoon bij het reguliere sportgebeuren actief zijn. We hopen dat de stap nu makkelijker wordt. Iedereen moet mee kunnen doen op sportgebied, daarin zijn keuzes gemaakt in de gemeenten Tubbergen en Dinkelland.”

Ontdekken welke sport bij je past

“Nadat de signalen ons opvielen is er in 2020 onderzoek gedaan waaruit bleek dat vanuit de verenigingen behoefte was aan pedagogische ondersteuning”, aldus Ravenshorst. “Het bleef nog vaak bij een avond algemene voorlichting waarna ze het veld werden ingestuurd. Mede door een door Provincie Overijssel verstrekte subsidie is dit project mogelijk gemaakt. Ook vanuit de Lokale Sportakkoorden zijn gelden beschikbaar gesteld. Wij hopen met dit project een antwoord te geven op vragen die er nog liggen. Er zijn een aantal verenigingen direct betrokken die clinics verzorgen. Via lokaal sportakkoord worden alle verenigingen op de hoogte gesteld. Via onder andere scholen, jeugdconsulenten en de WMO vanuit de gemeente worden kinderen ook benaderd. Kinderen en jongeren tot 18 jaar die aansluiting missen kunnen meedoen. Het verschil met de G-tak, die bij veel verenigingen al aanwezig is, is dat ze motorisch prima in reguliere sport mee kunnen doen. Het gaat bijvoorbeeld ook om kinderen zonder ‘stempeltje’ die de aansluiting missen door angstproblemen. Ook het overkoepelende voor alle sporten is nieuw. Voetballen, volleyballen, basketballen, kickboksen, schaatsen, zwemmen en klootschieten behoren onder andere tot de mogelijkheden. Kinderen kunnen zo zowel bij individuele als groepssporten ontdekken wat bij hen past en wat ze leuk vinden. Gonnie en haar collega Pim op de Weegh gaan de sporten in Dinkelland verzorgen, Linda doet dat voor Tubbergen. Dit doen ze samen met de verenigingen waarbij zij vooral kijken naar wat er bij een kind past en hoe ze de stap naar een vereniging kunnen maken. Uiteraard gaat alles in samenwerking met de ouders. “Toevallig ben ik gisteren gebeld door een moeder die al jarenlang op zoek is naar waar haar kind met ASS-problematiek kon sporten. Ze was erg blij en opgelucht dat we gaan starten met Passend Sporten 2.0. Precies het antwoord dat wij dachten en hoopten te geven. We weten dat deze vraag bij heel veel meer ouders leeft.”

Iedereen kan meedoen

“Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen en ‘onderdeel van’ kan zijn, dat is het doel. Problemen als buitensluiten en eenzaamheidsgevoelens kunnen we ook voorkomen met dit project.” 18 september start de eerste groep in Dinkelland en op 20 september de eerste voor Tubbergen. In Dinkelland wordt maandags van 16.00 tot 17.00 uur gesport bij Dorper Esch, in Tubbergen op woensdags van 16.00 tot 17.00 uur bij De Vlaskoel. Aanmelden hiervoor is verplicht! In februari 2024 start een tweede groep. Er wordt gesport in groepen van maximaal 15 kinderen. Kinderen, jongeren en verenigingen kunnen zich doorlopend aanmelden of contact opnemen voor meer informatie. Dit kan via www.swtd.nl of de volgende personen: 

Dinkelland:

Rick Ravenshorst: r.ravenshorst@swtd.nl of 06-40027147.

Gonnie van Langen: gonnie@dinkkinderfysio.nl of 06-53871607.

Tubbergen:

Rick Ravenshorst: r.ravenshorst@swtd.nl of 06-40027147.

Linda Collet: l.collet@uniekfysiotherapie.nl of 0546-622690.