Algemeen

‘Volle bak’ in Zaal Waaijer voor nieuwjaarsreceptie over MFA Langeveen en Bruinehaar

LANGEVEEN - Ruim 200 inwoners uit de Turvendorpen Langeveen en Bruinehaar luisterden maandagavond 15 januari naar de presentatie van de stichting MV-L (Maatschappelijk Vastgoed Langeveen) over de te bouwen multifunctionele accommodatie. Voorzitter Ebo Roek liet weten dat er voor deze plannen gedurende het afgelopen jaar grote stappen zijn gezet. Dat de MFA er daadwerkelijk komt, is nu een feit. Naar verwachting gaat eind dit jaar de schop in de grond voor de realisatie van de lang gekoesterde wens van de inwoners van de twee dorpen.

Nadat alle belangstellenden een plekje in de zaal hadden gevonden, ging de presentatie van start. Allereerst werden de aanwezigen bijgepraat door Gijs Ensink van NSNK, die de stichting al enige tijd als projectmanager ondersteunt bij de plannen. Ensink informeerde over de planning van de bouw, de bijbehorende bouwvergunningsprocessen en het aanbestedingstraject.

Planning en impressie

“De vaart zit er al goed in”, liet Gijs Ensink weten. “Nog voor de zomer wordt er een bouwaanvraag bij de gemeente ingediend. En als de trein op snelheid blijft, wordt het plan eind dit jaar aanbesteed. De bouw begint dan in 2025.” Waar het gebouw komt te staan, hoe de tennisvelden, voetbalbalvelden en speelplaats worden gesitueerd, werd met situatieschetsen aan de inwoners getoond. Hierop waren tevens de ligging van fietspaden en parkeergelegenheden zichtbaar. Tot slot kregen de aanwezigen al enkele sfeerbeelden van het gebouw te zien.

Die krijgt een rustige uitstraling die past in de omgeving.

Financiële plaatje: subsidies en lokale acties

Connie Hemmes vicevoorzitter van de stichting MV-L stond vervolgens stil bij het financiële plaatje. Ruim 7 miljoen van de benodigde investering van 9,8 miljoen euro is inmiddels verzameld. Hierin heeft de gemeente Tubbergen een groot aandeel. Daarnaast zijn er eveneens al verschillende subsidies toegezegd, zoals van de Provincie Overijssel. Voor het resterende bedrag moeten andere subsidiepotten worden aangesproken. Ook worden er lokale acties gehouden en steken de inwoners zelf de handen uit de mouwen. Want dat de inwoners bereid zijn om te helpen, werd deze maandagavond wel duidelijk.

Rode draad tijdens de Volksfeesten

De oproep van dagvoorzitter Connie tot zelfwerkzaamheid leidde tot veel reacties vanuit de zaal. Wie wil helpen kon hiervoor een vrijwilligersformulier invullen. De animo hiervoor was groot. Van timmeren,

Tegelzetten en schilderen tot schoonmaak, catering en planning; Langeveen/Bruinehaar beschikt over uiteenlopende talenten die deze werkzaamheden voor hun rekening willen nemen.

Ook over potentiële, lokale acties werd er al flink gebrainstormd met goede ideeën als gevolg.  De hiervoor samengestelde activiteitencommissie liet kort na de pauze weten dat het inzamelen van middelen voor de MFA een rode draad wordt tijdens de jaarlijkse Volksfeesten in het dorp.

Bijdrage Rabobank Coöperatiefonds

Uit handen van Jochem Ensink en Joost Eerdman, directeur en ledenraadslid van de Coöperatieve Rabobank Noord- en West Twente, ontvingen voorzitter Ebo Roek en penningmeester Jan Brakhuis van de

Stichting MV-L die avond een geweldige bijdrage van € 50.000,00. Dit geld is bestemd voor de realisatie van de MFA. “De Rabobank staat midden in de samenleving en draagt graag bij aan de ontwikkeling van die samenleving”, licht Connie Hemmes toe. “Ze stimuleren de vitaliteit van lokale gemeenschappen en ze steunen veel maatschappelijke initiatieven, waaronder dit plan. Het stichtingsbestuur en de inwoners danken Rabobank nogmaals hartelijk voor deze fantastische ondersteuning.”

Dorpsondersteuner Ine Kaptein

Vervolgens nam Sebastiaan Tijhuis namens de werkgroep Positieve Gezondheid het woord. Hij maakte de aanwezigen het waarom van de werkgroep duidelijk. Tijhuis informeerde hen bovendien over de wijze waarop de ze willen bijdragen aan het aanpakken van de huidige ‘problematiek’ in- en de toekomstige uitdagingen voor het dorp op dit gebied. Een eerste stap daarin is volgens de werkgroep de komst van een dorpsondersteuner. In Langeveen is dit Ine Kaptein Zij begint in februari en stelde zich alvast voor aan alle aanwezigen. Haar wachtte een warm welkom dat hopelijk de opmaat is naar de verbindende en coördinerende rol die zij voor de inwoners gaat vervullen.

Connie Hemmes: “Een dorpsondersteuner kan een belangrijke rol spelen. Zoals in het doel er voor elkaar te zijn, elkaar positief te stimuleren en deel te nemen aan een sociale gemeenschap waar iedereen erbij hoort. Zelfredzaamheid en samenredzaamheid zijn daarbij het uitgangspunt” Ine Kaptein is vanaf februari achttien uur per week inzetbaar voor het dorp. Hoe zij die uren inricht, bepaalt ze samen met de inwoners. Duidelijk werd al wel dat Langeveen is heel blij met haar komst. De inwoners wensten en wensen haar nogmaals veel succes.

Samen veel bereiken

De initiatiefnemers en alle aanwezigen kijken terug op een mooie avond. De grote opkomst, actieve bijdrage en de het enorme enthousiasme om zelf de handen uit de mouwen te steken, tonen aan dat de inwoners van Langeveen Bruinehaar samen heel veel kunnen bereiken. Nu en in de toekomst.