Natuur & Milieu

Weidevogelgebieden bij Geesteren uit gevarenzone

GEESTEREN - Met de weidevogels in de Veldhoek en het Huyerenscheveld gaat het goed, maar met de andere gebieden in Noord- en Oost-Twente is er helaas minder vertrouwen in een goede toekomst met een robuust weidevogelgebied. Deze andere gebieden zijn: Albergen, Agelo en Ottershagen. Dit was kort samengevat de boodschap van gebiedscoördinator Leonard Rouhof van de Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost Twente donderdagavond 28 maart in de Herterij in Geesteren.

Voorzitter Herman Nieuwe Weme van het Gebiedscollectief ziet de afname van het aantal akkers in Nederland als een slechte ontwikkelingen. Het leefgebied van de kievit neemt daardoor af. (Foto: Hennie Schröder)
Voorzitter Herman Nieuwe Weme van het Gebiedscollectief ziet de afname van het aantal akkers in Nederland als een slechte ontwikkelingen. Het leefgebied van de kievit neemt daardoor af. (Foto: Hennie Schröder)

Dramatisch

In Albergen, waar de natuur- en vogelwerkgroep De Grutto actief is, telde Leonard Rouhof enkele dagen geleden maar liefst 68 grutto's, het grootste aantal tot nu toe. Dat is heel positief. Er broedden vorig jaar 28 paren grutto's. Het aantal kuikens dat er vliegvlug werd was echter maar tien. Met de scholekster en de wulp gaat het evenmin goed. De wulp kreeg voor het zevende jaar op rij geen enkel kuiken vliegvlug. ”Dramatisch”, noemde Rouhof dit.

Marter

Predatie door de steenmarter en wellicht ook nog door de wezel en de hermelijn zou de hoofdoorzaken kunnen zijn. "De vos richt direct een enorme ravage in het hele gebied aan", zei Rouhof. Dat is niet gebeurd. In Ottershagen bij Tilligte gaat het de weidevogels ook al niet voor de wind. Het aantal grutto's is gehalveerd tot acht broedparen. Het aantal kieviten daalde en de tureluur geeft evenmin een positief broedresultaat.

Belangrijk

Leonard Rouhof was echter positief over het werk van de Vogelwerkgroep Geesteren die het Huyerenscheveld en de Veldhoek beheert. "Een belangrijke gebied", noemde Rouhof het Huyerenscheveld, ook wel Geesterseveld genoemd. "De populatie groeit. Het zou mooi zijn als het zich van een kievit- tot een gruttogebied ontwikkelt." Het aantal paartjes grutto's was vorig jaar drie en het aantal tureluurs twee. "Maar ik ben best positief over dit gebied. Het aantal vliegvlugge kuikens van kieviten is ruim voldoende om de populatie in stand te houden." Rouhof telde 40 tot 45 paartjes kieviten op het Huyerenscheveld in 2023. De aantallen wulpen en tureluurs stijgen voorzichtig.

Samenwerking

In het andere gebied van de Vogelwerkgroep Geesteren, de Veldhoek, groeide de populatie eveneens. Rouhof roemde de goede samenwerking tussen boeren, veldwerkers en vrijwillige dronepiloten. Die samenwerking leidde tot prima resultaten. Hij telde in de Veldhoek 48 paartjes broedende kieviten. Zo'n twintig kuikens werden er vliegvlug (volwassen) en dat is een beter resultaat dan voorgaande jaren. Zo'n twintig paartjes grutto's broedden vorig jaar in de Veldhoek en zij kregen tien tot twaalf kuikens vliegvlug. En ook dat is een beter resultaat dan het jaar er voor. De aantallen scholeksters en wulpen blijven schommelen, maar met de tureluur gaat het steeds beter in de Veldhoek waar de Vogelwerkgroep liefst zes plasdrassen beheert. Tureluurs vertoeven graag bij een nat gebied (plasdras) want daar zijn de overlevingskansen het grootst.

Grasland

Voorzitter Herman Nieuwe Weme van het Gebiedscollectief sloot de avond af met de constatering, en misschien was dat ook als waarschuwing bedoeld, dat het aantal akkers in Nederland blijft afnemen waardoor ook de aantallen kieviten zullen blijven slinken in veel gebieden. Agrariërs stoppen met akkerbouw en zouden overstappen op grasland.