Sport & Vrije tijd

Ceciel Bolscher 40 jaar bij het dameskoor van Vasse

VASSE - Als jong meisje al trad Ceciel toe bij het koor van de parochie Vasse. En ze zingt al 40 jaar de sterren van de hemel. In de eucharistieviering van afgelopen zaterdag, waarin het dames- en herenkoor het jaarlijkse Caeciliafeest vierde, werd Ceciel door pastoor Hermens toegesproken. Hij spelde haar de gouden eremedaille op voor 40 jaar koorlidmaatschap.

Ceciel zingt bij de sopranen en neemt af en toe een solopartij voor haar rekening. Ze heeft met haar prachtige stem heel veel mensen ontroert, tijdens uitvaarten, trouwerijen e.d.

Met haar eveneens heel muzikale vader heeft ze menig prachtig duet gezongen.

Daarnaast heeft Ceciel ook jaren bestuursfuncties bekleed bij het dameskoor. Ze is jarenlang voorzitster geweest. Dus alle reden, volgens pastoor Hermens om haar in het zonnetje te zetten.

Tijdens de viering werd door het dames- en herenkoor, met dirigente Petra Kramer en organist Gerrit Lansink. de mis van Gounod gezongen. En natuurlijk klonk op het eind van de viering het aloude Caecilialied.

Na de viering toog het koor naar restaurant Nijhuis. Hier werd de jubilaris toegesproken door Wilma Oude Geerdink, voorzitster van het dameskoor. En werd aan Ceciel een mooi boeket bloemen overhandigd. Het vervolg van de avond werd ingeleid door Gerard Wichman, voorzitter van het herenkoor.

De feestcommissie, die speciaal voor deze avond in het leven was geroepen maakte er samen met alle aanwezigen een fijne en vooral gezellige avond van met o.a. een pupquiz. En natuurlijk werd er vooral heel veel gezongen!

Na genoten te hebben van alle lekkere hapjes en drankjes werd met dank aan de organisatie de feestavond afgesloten.